Voiko vanhainkodissa viihtyä? : Kontulan vanhainkoti asukkaiden kokemana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10936
Title: Voiko vanhainkodissa viihtyä? : Kontulan vanhainkoti asukkaiden kokemana
Author: Kujanpää, Merja
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 1999-09-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10936
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuskohteena oli Kontulan 150-paikkaisen vanhainkodin asukkaat Helsingissä. Asukkaat ovat vanhainkodin tuottamien palvelujen kuluttajia, mutta heidän oma kokemustodellisuutensa jää usein tavoittamatta vanhustenhuollon tavoitteita suunniteltaessa. Tämän tutkimuksen tärkeä taustavaikuttaja ovat ne kunnallistalouden säästötavoitteet, jotka aiheuttavat resursseja karsimalla paineita hoidon tuottajille. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää vanhainkodin asukkaiden viihtymistä Kontulan vanhainkodissa. Tutkimuksesta saaduilla tiedoilla vanhainkodin henkilöstö voi täydentää käsitystään annetun hoidon laadusta ja paneutua asukkaiden asemaan mahdollisten parannusten suorittamiseksi. Niukkoja resursseja voidaan kohdentaa paremmin hyödyntämällä asukkaiden omaa tietämystä saamansa laitoshoidon tasosta. Tutkimus on suoritettu kvalitatiivisella tutkimusotteella. Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat haastattelu ja havainnointi. Haastattelut tehtiin puolistrukturoidun haastattelulomakkeen avulla. Tutkimukseen osallistuneet vanhukset vastasivat ns. avovastauksilla, ts. tutkija ei antanut valmiita vastausvaihtoehtoja. Havainnointiosuuksien aineisto on kirjattu havaintopäiväkirjaan. Tutkimuksen suorittajalta oli tutkimuksen ajan käytössään kenttäpäiväkirja. Laitoksessa viihtymistä on tutkimuksessa etsitty vanhusten omista kuvauksista, subjektiivisesta kokemuksellisuudesta. Pyrkimyksenä on ollut saavuttaa kokonaisvaltainen kuva laitosasumiseen vaikuttavista tekijöistä ja niiden painoarvoista asukkaiden näkökulmasta. Olemassaolokokemuksen teorian ideaalityyppien ääripäät löytyvät aineistosta: vanhus murtujana tai pärjääjänä. Objektiiviset olosuhteet luovat fyysiset edellytykset subjektiiviselle elämän kokemiselle. Terveys/sairaus, kognitiiviset kyvyt ja laitos palveluineen nousevat tutkimuksen tuloksissa vanhainkodissa viihtymisen tärkeimmiksi osatekijöiksi. Voidaan myös todeta, että vanhuksien empatiakyvyt ovat tärkeä edellytys arjen sujumiselle laitosta puristavien säästäen paineessa. Vanhukset siirtävät omat tarpeensa syrjään, koska eivät halua kuormittaa henkilökuntaa nähdessään heidän olevan kiireisiä. TÄRKEIMMÄT LÄHTEET: Nores, Tuula (1992) Olemassaolokokemus; Päivärinta, Eeva (1996) Palvelutalojen laatua etsimässä; Gubrium, Jaber F. (1993) Speaking of life: horizons of meaning for nursing home residents; Uutela, Antti & Ruth, J-E (1994) Muuttuva vanhuus; Kelly, John R. (1993) Activity and aging: staying involved in later life
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vanhainkodit
viihtyvyys
vanhukset
asuminen
laitokset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record