Våra nyheter på vårt språk : Om minoritetsspråk, medier och att arbeta på svenska i Finland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10937
Title: Våra nyheter på vårt språk : Om minoritetsspråk, medier och att arbeta på svenska i Finland
Author: Nordberg, Annina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2001-04-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10937
Thesis level: master's thesis
Abstract: Det ställer speciella krav på en journalist att arbeta på ett minoritetsspråk. Också den journalistiska produkten blir annorlunda på grund av språket och arbetssättet. Utgående från de finlandssvenska etermedierna har vi behandlat de här frågorna. Vi anser att de finlandssvenska journalisterna har ett speciellt ansvar vad gäller den svenskspråkiga publiken och det svenska språkets fortlevnad i Finland. Vi har gjort en undersökning där vi har beräknat andelen svensk- respektive finskspråkiga intervjuer i inrikesinslagen i huvudnyhetssändningarna i Aktuellt klockan 17 (radio) och Tv-nytt. Dessutom har vi gjort en enkätundersökning och två fokusgruppintervjuer bland de finlandssvenska nyhetsjournalisterna för att få reda på hur de ser på sin situation. Undersökningarna visar att cirka 80 procent av intervjuerna i inrikesinslagen är gjorda på svenska och att de finlandssvenska nyhetsjournalisterna anser att det är viktigt att försöka hitta människor som kan uttala sig på svenska. De finlandssvenska nyhetsjournalisterna är mycket medvetna om sitt uppdrag som minoritetsspråksjournalister. Även om journalisterna som deltog i undersökningarna är överens om ansvaret att bevara det svenska språket levande i Finland är de inte helt överens om hur det borde gå till. Åsikterna om när man borde kräva svenskspråkiga intervjuer varierar. Det gör också synen på om man borde göra nyheter med en finlandssvensk synvinkel eller mera allmänt hållna riksnyheter på svenska. I fokusgruppintervjuerna kom speciellt de regionala skillnaderna fram. Journalisterna i Vasa upplever det som självklart och ganska enkelt att arbeta på svenska och hitta svenskspråkiga intervjuobjekt medan journalisterna i Helsingfors tycker att det är problematiskt. Framtiden för de finlandssvenska etermedierna ser just nu relativt ljus ut. Radioreformen medförde en till radiokanal på svenska och en digital tv-kanal på svenska kommer att starta. Men i och med digitaliseringen kommer medieutbudet att öka och konkurrensen blir hårdare. Också grunden för minoriteternas medieutbud, public service-ideologin, är på längre sikt hotad. Våra undersökningar visar dock att de finlandssvenska journalisterna är professionella och de kommer därför säkert att klara av också framtidens utmaningar.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: minoritet
språk
finlandssvensk
nyheter
journalist


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record