Espanjan suomalaisten eläkeläisten sosiaaliset suhteet omaelämäkerrallisen aineiston kuvaamana

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/10955
Titel: Espanjan suomalaisten eläkeläisten sosiaaliset suhteet omaelämäkerrallisen aineiston kuvaamana
Författare: Rahko, Mervi
Medarbetare: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Datum: 2003-09-15
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/10955
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Espanjassa vaikuttaa talvisin arviolta lähes 15 000 suomalaisen yhteisö. Suurin osa heistä on eläkeläisiä, jotka ovat valinneet talviasumispaikakseen Espanjan Aurinkorannikon. Tutkimusaineisto koostuu keväällä 1998 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen Vanhuuden voimavarat -projektin järjestämän Espanjan talvisuomalaisille suunnatun kirjoituskilpailun sadosta. Tämän Elämää Espanjassa -keruun tarkoituksena oli saada tietoa millaisia muutoksia Espanjassa asuvien suomalaisten elämässä on tapahtunut ja millaista on arkielämä Aurinkorannikolla. Kirjoituskilpaan tuli vastauksia 51 kappaletta. Näistä lähemmän tarkastelun kohteeksi valittiin tiettyjen kriteerien perusteella 18 eläkeläisen omaelämäkerralliset kirjoitukset. Tutkimuksen huomion kohteeksi fokusoituu elämän sosiaalisten suhteiden alue. Tutkimusongelmana on selvittää, miten Espanjassa talvensa asuvat suomalaiset näkevät itsensä ja millä tavoin muut ihmiset nivoutuvat heidän elämäänsä omaelämäkerrallisten kirjoitusten valossa. Tutkimusote on kvalitatiivinen. Kirjoittajaa ja hänen sosiaalisia suhteitaan lähdettiin tutkimaan tehden tarkkaa sisällöllistä erittelyä teemoihin. Ohjenuorana oli kirjata kaikki kirjoittajaan itseensä liittyvät kuvaukset sekä teksteissä mainitut muut henkilöt ja heihin liittyvät maininnat. Temaattisen aukipurkamisen kautta löydettiin kunkin teema-alueen ydin. Aineiston järjestämisen apuna toimi Atlas/ti-analyysiohjelma. Aineistoa lähestyttiin ilman etukäteen ohjaavaa viitekehystä. Tutkimus liittyy osaltaan sosiaalipolitiikan laitoksella harjoitettavaan elämäkertatutkimustraditioon. Tutkimus jäsentyy sen mukaan mitä kirjoittajat kertovat itsestään, muuttokumppanistaan, Suomen ihmisistä, Espanjan espanjalaisista ja muista ulkomaalaisista sekä millainen on kirjoittajien suhde Espanjan suomalaisyhteisöön. Kirjoittajat kuvaavat itseään myönteisessä valossa. Fyysinen terveys on parempi kuin aiemmin ja onnellisuuden kokemukset ovat lisääntyneet. Oleellista on erottautua tavallisesta viikkoturistista. Espanjaan muuttoidea on usein saatu tuttavilta. Monet muuttavat puolisonsa kanssa. Espanjassa parisuhde tiivistyy. Yksin muuttavatkaan eivät koe itseään yksinäisiksi. Espanjassa alkuun pääsyyn auttaa usein jo siellä olevat tuttavat. Auttajaverkoston merkitys korostuu ikäännyttäessä. Sukulaisten jättäminen Suomeen ei ole ristiriidaton asia. Vanhempien osalta kohdataan hoivavastuuta. Isovanhemmuuden velvoitteet, oikeudet ja ilot pohdituttavat. Suomen ihmisiin pidetään yhteyttä ja heidän Espanjan vierailunsa koetaan antoisiksi. Suomalaisten koetaan olevan Espanjan talviasukkaille kateellisia ja tätä kateutta yritetään vaimentaa. Espanjalaisia sekä ihaillaan että kritisoidaan. Heidän kanssaan ei solmita ystävyyssuhteita. Välimatkaa pidetään myös Aurinkorannikon ulkomaalaisiin nähden. Espanjassa lähipiiri muodostuukin lähinnä muista Espanjan talvisuomalaista. Suomi säilyy kotimaana ja tulevaisuudessa sinne palataan kokovuotisiksi asukkaiksi. Keskeisinä lähteinä mainittakoon Antti Kariston Espanjan suomalaisiin liittyvät tutkimukset.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Atlas/ti - analyysiohjelma
eläkeläiset - suomalaiset - elämäkerrat
eläkeläiset - sosiaaliset suhteet
Espanja - eläkeläiset - suomalaiset


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.29Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post