Espanjan suomalaisten eläkeläisten sosiaaliset suhteet omaelämäkerrallisen aineiston kuvaamana

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Rahko, Mervi
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:34:16Z
dc.date.available 2009-09-08T09:34:16Z
dc.date.issued 2003-09-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10955
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Espanjassa vaikuttaa talvisin arviolta lähes 15 000 suomalaisen yhteisö. Suurin osa heistä on eläkeläisiä, jotka ovat valinneet talviasumispaikakseen Espanjan Aurinkorannikon. Tutkimusaineisto koostuu keväällä 1998 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen Vanhuuden voimavarat -projektin järjestämän Espanjan talvisuomalaisille suunnatun kirjoituskilpailun sadosta. Tämän Elämää Espanjassa -keruun tarkoituksena oli saada tietoa millaisia muutoksia Espanjassa asuvien suomalaisten elämässä on tapahtunut ja millaista on arkielämä Aurinkorannikolla. Kirjoituskilpaan tuli vastauksia 51 kappaletta. Näistä lähemmän tarkastelun kohteeksi valittiin tiettyjen kriteerien perusteella 18 eläkeläisen omaelämäkerralliset kirjoitukset. Tutkimuksen huomion kohteeksi fokusoituu elämän sosiaalisten suhteiden alue. Tutkimusongelmana on selvittää, miten Espanjassa talvensa asuvat suomalaiset näkevät itsensä ja millä tavoin muut ihmiset nivoutuvat heidän elämäänsä omaelämäkerrallisten kirjoitusten valossa. Tutkimusote on kvalitatiivinen. Kirjoittajaa ja hänen sosiaalisia suhteitaan lähdettiin tutkimaan tehden tarkkaa sisällöllistä erittelyä teemoihin. Ohjenuorana oli kirjata kaikki kirjoittajaan itseensä liittyvät kuvaukset sekä teksteissä mainitut muut henkilöt ja heihin liittyvät maininnat. Temaattisen aukipurkamisen kautta löydettiin kunkin teema-alueen ydin. Aineiston järjestämisen apuna toimi Atlas/ti-analyysiohjelma. Aineistoa lähestyttiin ilman etukäteen ohjaavaa viitekehystä. Tutkimus liittyy osaltaan sosiaalipolitiikan laitoksella harjoitettavaan elämäkertatutkimustraditioon. Tutkimus jäsentyy sen mukaan mitä kirjoittajat kertovat itsestään, muuttokumppanistaan, Suomen ihmisistä, Espanjan espanjalaisista ja muista ulkomaalaisista sekä millainen on kirjoittajien suhde Espanjan suomalaisyhteisöön. Kirjoittajat kuvaavat itseään myönteisessä valossa. Fyysinen terveys on parempi kuin aiemmin ja onnellisuuden kokemukset ovat lisääntyneet. Oleellista on erottautua tavallisesta viikkoturistista. Espanjaan muuttoidea on usein saatu tuttavilta. Monet muuttavat puolisonsa kanssa. Espanjassa parisuhde tiivistyy. Yksin muuttavatkaan eivät koe itseään yksinäisiksi. Espanjassa alkuun pääsyyn auttaa usein jo siellä olevat tuttavat. Auttajaverkoston merkitys korostuu ikäännyttäessä. Sukulaisten jättäminen Suomeen ei ole ristiriidaton asia. Vanhempien osalta kohdataan hoivavastuuta. Isovanhemmuuden velvoitteet, oikeudet ja ilot pohdituttavat. Suomen ihmisiin pidetään yhteyttä ja heidän Espanjan vierailunsa koetaan antoisiksi. Suomalaisten koetaan olevan Espanjan talviasukkaille kateellisia ja tätä kateutta yritetään vaimentaa. Espanjalaisia sekä ihaillaan että kritisoidaan. Heidän kanssaan ei solmita ystävyyssuhteita. Välimatkaa pidetään myös Aurinkorannikon ulkomaalaisiin nähden. Espanjassa lähipiiri muodostuukin lähinnä muista Espanjan talvisuomalaista. Suomi säilyy kotimaana ja tulevaisuudessa sinne palataan kokovuotisiksi asukkaiksi. Keskeisinä lähteinä mainittakoon Antti Kariston Espanjan suomalaisiin liittyvät tutkimukset. en
dc.language.iso fi
dc.subject Atlas/ti - analyysiohjelma fi
dc.subject eläkeläiset - suomalaiset - elämäkerrat fi
dc.subject eläkeläiset - sosiaaliset suhteet fi
dc.subject Espanja - eläkeläiset - suomalaiset fi
dc.title Espanjan suomalaisten eläkeläisten sosiaaliset suhteet omaelämäkerrallisen aineiston kuvaamana fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record