"Buy on rumor, sell on fact": tutkielma huhuista arvopaperimarkkinoilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10960
Title: "Buy on rumor, sell on fact": tutkielma huhuista arvopaperimarkkinoilla
Author: Karasvirta, Arja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2000-04-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/10960
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä selvittämään, mitä huhut ovat ja onko olemassa erilaisia huhuja. Erityisenä tavoitteena on selvittää, mikä on markkinahuhu. Tavoitteena on myös löytää vastaus siihen, miten ja miksi huhut syntyvät sekä millaiset tilanteet luovat huhuja. Lisäksi pohditaan, mitä huhuille tapahtuu, kun ne etenevät ihmiseltä toiselle. Koska kyseessä on tutkimus huhuista arvopaperimarkkinoilla, tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa sitä, onko huhuilta vaikutusta pörssikursseihin ja minkälaisia tiedotusvelvollisuuksia pörssiyhtiöiden on noudatettava huhujen kohdalla. Tutkimuksen luonne on laadullinen. Tutkimuskysymyksiä lähestytään aluksi teorian pohjalta, minkä jälkeen niitä on syvennetty empiriaosuudessa, haastattelemalla kolmea eri markkinaosapuolta: taloustoimittajia, analyytikoita ja pörssinoteerattujen yhtiöiden viestintäjohtajia. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat olleet pioneeri huhututkijoiden Aliportin ja Postmanin kirja "The Psychology of Rumor", amerikkalaisen nuoremman polven huhututkijan Koenigin kirja kaupallisista huhuista "Rumor in the Marketplace" sekä japanilaisen sosiologin Shibutanin kirja "Improvised News". Näiden lisäksi merkittäviä lähteitä on löytynyt erilaisista tieteellisistä aikakausilehdistä. Tutkimuksen perusteella voidaan tutkimuskysymyksiin vastata seuraavaa: 1) Huhua voidaan pitää selitysprosessina, johon vaikuttavat henkilökohtaiset pelot, yleinen epävarmuus, herkkäuskoisuus ja huhun merkityksen ajankohtaisuus. Huhua voidaan pitää uutisena tai vihjeenä, jota ei ole virallisesti vahvistettu. Juoru koskee aina jotakuta henkilöä ja siihen yhdistetään sosiaalinen merkitys. Kaupallinen huhu kertoo yrityksestä tai sen tuotteesta. Markkinahuhu puolestaan syntyy ja elää markkinoilla, ja se vaikuttaa joskus yhtiön pörssikurssin arvoon. Spekulaatio on tulevaisuuden näkemys. 2) Huhut syntyvät, kun asia koetaan tärkeäksi ja tilanne on epäselvä, eikä uutisia tästä tapahtumasta ole saatavilla. Myös pelot ja asenne huhutarinaa kohtaan vaikuttavat. Huhuja syntyy sekä spontaanisti että harkitusti. Markkinahuhujen synnyssä syntymekanismit voidaan jakaa yhtiöihin ja markkinoihin liittyviin sekä yksityisiin syihin. 3) Huhut leviävät yleensä jo valmiiden kanavien, kuten ystävien, välityksellä. Kun huhu etenee, se lyhenee ja yksinkertaistuu sekä terävöityy ja selkiytyy. Sen lisäksi huhun kertojat mukauttavat huhutarinan itselleen sopivaksi. Markkinahuhussa korostuu huhuun sisältyvä vaihtoarvo. 4) Huhu voi joskus ja jossakin määrin vaikuttaa pörssikurssiin. Huhu ei kuitenkaan vaikuta koskaan yksin, ellei kyseessä ole ns. todellinen huhu eli uutinen on peräisin sisäpiiristä. Jos huhu vaikuttaa, on pohjalta löydyttävä jokin tosiasia; muut uutiset yhtiöstä/alalta ovat samansuuntaisia kuin huhu; huhu on yhtenevä odotusten kanssa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: huhut - arvopaperimarkkinat
markkinahuhut - vaihtoarvo
mielenkiinto - tiedonvaje - keskinäisviestintä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record