Security co-operation under anarchy: The CFE Final Act and Russian behaviour

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10961
Title: Security co-operation under anarchy: The CFE Final Act and Russian behaviour
Author: Mäkinen, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-05-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10961
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kahden kansainvälisen politiikan pääteorian, uusrealismin ja uusliberalistisen institutionalismin näkökulmasta. Tutkimuskohteena on Venäjän käyttäytyminen vuoden 1999 Etyj-huippukokouksessa hyväksytyn, poliittisesti sitovan Istanbulin julistuksen velvoitteiden puitteissa. Tutkimus keskittyy nimenomaan Venäjän toimintaan ja sen teoreettiseen tulkintaan, ei retoriikan tutkimukseen. Tutkimus perustuu kirjallisiin lähteisiin, joiden pohjalta voidaan rakentaa kuva Venäjän toiminnasta Istanbulin julistuksen velvoitteiden puitteissa. Tutkimus myös vertaa toiminnasta johdettuja päätelmiä retoriikan tutkimukseen perustuvien tutkimusten päätelmiin. Vuonna 1999 Natoon liittyneet Puola, Unkari ja Tshekki hyväksyivät tavanomaisen aseistuksen määrää koskevia rajoituksia alueellaan. Venäjä puolestaan sitoutui vähentämään tavanomaisen aseistuksensa määrää sekä lakkauttamaan kaksi sotilastukikohtaansa Georgiassa ja vetämään kaikki joukkonsa, aseistuksensa sekä tukikohtansa Moldovasta. Tutkielmassa tehtyjen havaintojen mukaan Istanbulin julistus on, uusrealismin vastaisesti ja institutionalismin mukaisesti, itsenäinen turvallisuusregiimi. Istanbulin julistusta ei ole luotu ajamaan yhden tietyn valtion tai valtioryhmän yhteisiä etuja, vaan yhdistämään eri valtioryhmiä, joiden turvallisuusintressit poikkeavat toisistaan ja ovat jopa toistensa kanssa ristiriidassa. Julistuksen velvoiterakenne ei heijasta osapuolten välistä voimajakoa. Istanbulin julistus tarjoaa, uusrealismin oletusten vastaisesti, heikommille osapuolille mahdollisuuden parantaa turvallisuusasemaansa suhteessa vahvempiin osapuoliin nähden. Venäjän käyttäytyminen Istanbulin julistuksen velvoitteiden puitteissa vastaa sekin paremmin uusliberalistisen institutionalismin oletuksia. Venäjä on noudattanut, joskin vastahakoisesti, velvoitteitaan, vaikka ne ovat olleet sen "lähiulkomaita" koskevien intressien vastaisia. Venäjä ei ole pettänyt sopimusvelvoitteitaan, vaikka tämä toimintamalli on uusrealismin mukaan rationaalisin vaihtoehto. Venäjä ei ole pyrkinyt haastamaan länsikeskeistä, yksinapaista maailmanjärjestystä vastaamalla siihen kiristämällä otettaan entisen Neuvostoliiton alueesta. Uusrealistisen voiman tasapainomallin sijaan Venäjä on valinnut institutionaalisiin myönnytyksiin perustuvan vahingonhallintamallin. Tämä toimintamalli on ristiriidassa Venäjän ulkopolitiikan retoriikkaan perustuvan tutkimuksen kanssa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Venäjä
ulkopolitiikka
uusrealismi
uusliberalistinen institutionalismi
asevalvonta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record