Essays in the economics of compatibility and intellectual property rights

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10967
Title: Essays in the economics of compatibility and intellectual property rights
Author: Mustonen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-05-17
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/10967
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Essay 1: The future compatibility of a product can be important to a buyer. With IT products, switching costs may in the worst cases well exceed the purchasing price. We develop a model in which rational buyers value products by their expected levels of future compatibility, using suppliers' R&D budget levels as signals. Suppliers compete by investing in R&D to increase compatibility. In all the analysed market scenarios R&D investment levels fall short of the social optimum. Welfare closest to optimum is reached when suppliers collude in R&D but compete in product markets. Essay 2: Suppliers invest strategically in order to develop the future compatibility of products whereas buyers value the products in terms of the expected levels of future compatibility. One supplier has an information disadvantage of being uncertain of the competitor's unit cost. He tries to infer it from the other supplier's observed level of compatibility R&D investment. We show that the duopoly game satisfies the requirements for a unique separating signalling equilibrium and that the resulting level of R&D investment is higher than for a full information scenario. Incomplete information leads to a reduced level of welfare in numerical examples. The behaviour described helps to explain the open announcement of R&D activities in the IT-industry. Essay 3: A large and increasing population of programmers is engaged in the development of freely distributed software. Its members receive little direct compensation for their work but instead a novel licensing scheme - copyleft - creates an incentive structure reminiscent of science based on complementary income. We build a model where the occupational choice of programmers determines the quality of programs in the consumer market. A monopolist, supplying the consumer market, has to take into account the impact the free software has on the market. When software implementation costs are low the monopolist will accept the presence of the copyleft program in the market. Our model explains the simultaneous presence of commercial and free copylefted programs in the market and also why there may not exist commercial alternatives to copyleft programs.Essee 1: Nykyisen tuotteen yhteensopivuus tulevan uuden version kanssa voi olla ostajalle tärkeää. Tietotekniikan tuotteissa vaihtamisen kustannukset saattavat olla huonoimmissa tapauksissa selvästi korkeampia kuin tuotteen ostohinta. Mallissa rationaalit ostajat arvioivat tuotteiden tulevaa yhteensopivuutta seuraamalla valmistajien tuotekehitysbudjetteja yhteensopivuuteen. Valmistajat kilpailevat keskenään yhteensopivuuden tasolla. Kaikissa analysoiduissa markkinarakenteissa tuotekehitysinvestoinnit jäävät alemmiksi kuin yhteiskunnan kannalta olisi optimaalista. Lähimmäksi tuota optimia päästään, kun yritykset asettavat tuotekehitysinvestointinsa yhteistoimin, mutta kilpailevat tuotemarkkinoilla. Essee 2: Valmistajat investoivat strategisista syistä tuotteidensa tulevaan yhteensopivuuteen ja ostajat arvioivat tuotteiden odotettuja yhteensopivuuksia. Toinen valmistaja on epävarma kilpailijansa tuotantokustannusten tasosta. Se yrittää päätellä tason näkemästään tuotekehityspanoksesta yhteensopivuuteen. Kahden yrityksen peli täyttää ehdot yksikäsitteiselle separoituvalle signalointitasapainolle. Optimaalinen tuotekehityspanos on suurempi kuin täydellisen informaation vallitessa. Numeerisissa esimerkeissä epävarmuus johtaa alentuneeseen hyvinvoinnin tasoon. Kuvattu yritysten toiminta auttaa selittämään, miksi tietotekniikan yritykset kertovat avoimesti tuotekehityshankkeistaan. Essee 3: Kasvava ja jo nyt laaja joukko ohjelmoijia kehittää vapaasti jaeltavia tietokoneohjelmia. Ohjelmoijat eivät saa työstään juurikaan korvausta, mutta uusi lisensiointitapa - copyleft - luo kannustinrakenteen, joka muistuttaa tieteellisen työn kannustimia. Mallissa ohjelmoijien uravalinnat ratkaisevat kuluttajamarkkinoilla olevien ohjelmien laadut. Monopolistin, joka tarjoaa kuluttajille ohjelman, täytyy ottaa huomioon hinnoittelussaan, että markkinoilla on myös ilmainen copyleft-ohjelma. Kun ohjelmien käyttöönotto on halpaa, monopolisti sallii copyleft-ohjelman markkinoilla. Malli selittää, kuinka markkinoilla voi olla samanaikaisesti tavanomaisia maksullisia ja ilmaisia copyleft-ohjelmia. Yhteiskunta voi parantaa hyvinvoinnin tasoa kertomalla kuluttajille vaihtoehtoisista copyleft-ohjelmista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Linux
compatibility
copyleft
intellectual property rights
yhteensopivuus
tekijänoikeus
markkinat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.75Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record