Lähi-idän rauhanprosessi osana EU:n yhteistä strategiaa Välimeren alueesta : kohti suurempaa ulkopoliittista koherenssia?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10992
Title: Lähi-idän rauhanprosessi osana EU:n yhteistä strategiaa Välimeren alueesta : kohti suurempaa ulkopoliittista koherenssia?
Author: Kaukovuori, Annukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-09-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10992
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan koherenssia. Aihetta lähestytään tapaustutkimuksen kautta: tarkastelun kohteena on EU:n osallistuminen Lähi-idän rauhanprosessiin. EU:n toimintaa rauhanprosessissa on yleisesti pidetty tehottomana. Tutkielman taustalla on ajatus, jonka mukaan yhteisen ulkopolitiikan koherenssiongelmat ovat heikentäneet EU:n mahdollisuuksia toimia Lähi-idän rauhanprosessissa. Teoreettisella tasolla tutkijat ovat lähestyneet yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lähinnä kahdesta näkökulmasta: toinen tarkastelee EU:ta toimijana, toinen instituutiona. Eri teoreettiset lähtöoletukset johtavat erilaisiin käsityksiin koherenssin merkityksestä unionin ulkoisessa toiminnassa. Koherenssille luodaan käsitteellistä taustaa tarkastelemalla jaottelua vertikaaliseen ja horisontaaliseen koherenssiin. Tutkimuksessa keskitytään horisontaaliseen koherenssiin ja selvitetään, kuinka pilarirakenteen luoma epäkoherenssi ja lukuisat eri ulkopoliittiset toimijat ovat vaikuttaneet Euroopan unionin ulkoiseen edustukseen ja toimintaan Lähi-idän rauhanprosessissa ja mitä koherenssin parantamiseksi on yritetty tehdä. Tutkimuksen primääriaineistona on yhteinen strategia Välimeren alueesta, jossa Lähi-idän rauhanprosessi on omana kokonaisuutenaan. Strategiaa tutkitaan tekstianalyysin keinoin ja sitä verrataan Barcelonan julistukseen. Tämän lisäksi aineistona käytetään muita keskeisiä EU-dokumentteja sekä aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuskysymyksenä on: parantaako yhteinen strategia Välimeren alueesta EU:n ulkopoliittista koherenssia ja täten myös sen toimintamahdollisuuksia Lähi-idän rauhanprosessissa? Keskeinen tavoite Välimeren strategiaa luotaessa oli koherenssin parantaminen ja toiminnan tehostaminen. Tutkielman perusteella tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy, sillä strategia ei sisällä tarvittavia institutionaalisia muutoksia eikä tuo uusia instrumentteja unionin ulkopolitiikkaan. Tiukasti ottaen yhteinen strategia Välimeren alueesta ei ole strategia lainkaan, sillä se tyytyy vain kokoamaan jo olemassa olevat kannat ja periaatteet yhteen. Operationaalinen ulottuvuus jää strategiasta puuttumaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
ulkopolitiikka
turvallisuuspolitiikka
Välimeren alue
Lähi-itä
rauhantyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record