Miten työmarkkinat reagoivat kysynnänvaihteluihin?: Työsuhdeturvan ja määräaikaisten työsopimusten työllisyysvaikutuksia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11019
Title: Miten työmarkkinat reagoivat kysynnänvaihteluihin?: Työsuhdeturvan ja määräaikaisten työsopimusten työllisyysvaikutuksia
Author: Ristimäki, Jani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11019
Thesis level: master's thesis
Abstract: Euroopassa pitkään jatkunut korkea työttömyys on herättänyt keskustelua työmarkkinoiden jäykkyydestä. On ajateltu, että työllistävyyttä ja työmarkkinoiden joustavuutta tulisi lisätä. Lakisääteinen työsuhdeturva on monissa Euroopan maissa hyvin jäykkä ja tämän on katsottu olevan yksi syy työmarkkinoiden jäykkyyteen ja siihen, etteivät työnantajat ole halukkaita työllistämään uusia työntekijöitä. Työsuhdeturva ei lisää työttömyyttä, mutta vähentää työmarkkinavirtoja ja pidentää työllisyys- ja työttömyysaikoja. Sen on todettu myös pienentävän työllisyyden vaihteluita erilaisissa kysyntäshokeissa. Työmarkkinoiden kyky reagoida suhdannevaihteluihin siis heikkenee. Epätyypilliset työn muodot, joista tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään määräaikaiseen työhön, ovat lisääntyneet monissa maissa. Niiden avulla on pyritty lisäämään työmarkkinoiden joustavuutta ja alentamaan työnantajille työvoiman määrän muutoksista aiheutuvia kustannuksia. Voidaan osoittaa, että joustavien työsopimusten käyttöönotto lisääkin työvoiman reagointikykyä kysynnänvaihteluissa, mutta lisääntynyt joustavuus kohdistuu ainoastaan tähän joustavaan työvoiman osaan. Perinteisissä määräämättömäksi ajaksi solmituissa työsopimuksissa oleva työvoima joustaa entistä vähemmän, kun heidän ympärillään on joustavaa työvoimaa vastaanottamassa kysynnänvaihteluista aiheutuvat työllisyyden muutokset. Tämän voidaan osoittaa heijastuvan myös palkkaneuvotteluihin, jossa vakituisissa työsuhteissa olevat työntekijät pystyvät määräaikaisen työvoiman kustannuksella vaatimaan itselleen korkeampaa palkkaa pienentämättä kuitenkaan työllistymistodennäköisyyttään. Tämä lisää reaalipalkkojen jäykkyyttä, joten määräaikaisen työn käyttöönoton työllisyysvaikutukset eivät ole kovin yksiselitteiset. Se saattaa ainoastaan lisätä työmarkkinoiden kahtiajakoa. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää yllä kuvatun kaltaista ongelmaa. Työssä tutkitaan dynaamisen optimoinnin avulla työsuhdeturvan ja määräaikaisten työsopimusten vaikutuksia yrityksen työllistämispäätöksiin sen kohdatessa lopputuotemarkkinoillaan kysyntäshokkeja. Tarkastelua laajennetaan myös koko kansantalouden tasolle ja tutkitaan, mitä vaikutuksia näillä on kokonaistyöllisyyteen. Lopuksi tarkastellaan tulosten vaikutuksia palkanmuodostukseen Nash-palkkaneuvottelun avulla tilanteessa, jossa yritys voi palkkata samanaikaisesti kahdentyyppisiä työntekijöitä, joilla saattaa olla erilainen työsuhdeturva. Työssä esitellään lyhyesti myös mallien empiirisiä tuloksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työmarkkinat
työmarkkinoiden joustavuus
työsuhdeturva
epätyypilliset työsuhteet
määräaikainen työ


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record