"Yhtenäisyyttä moninaisuudessa": Indonesian väkivaltaiset ihmisoikeusloukkaukset 1990-luvulla kulttuurirelativismin ja aasialaisten arvojen valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11024
Title: "Yhtenäisyyttä moninaisuudessa": Indonesian väkivaltaiset ihmisoikeusloukkaukset 1990-luvulla kulttuurirelativismin ja aasialaisten arvojen valossa
Author: Sirén, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2004-04-29
URI: http://hdl.handle.net/10138/11024
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kylmän sodan päätyttyä kansainvälisessä politiikassa avautui tilaa uusille aiheille, jotka eivät olleet keskeisiä kylmän sodan pohjalle rakentuvassa maailmanjärjestyksessä. Yhtenä tällaisena kysymyksenä ihmisoikeudet nousivat kansainvälisiin suhteisiin vaikuttavaksi tekijäksi. Keskusteluissa mahdollistui myös YK:n ihmisoikeusnormiston luomaa viitekehystä moniarvoisempi debatti, jossa kulttuurirelativismin käsittein kyseenalaistettiin YK:n normiston universalismi. Tämän keskustelun puitteissa useiden Aasian maiden edustajat korostivat maanosansa länsimaisesta poikkeavaa arvomaailmaa, joka tulisi huomioida arvioitaessa alueen ihmisoikeuskysymyksiä. Pro graduni tutkii Indonesiassa 1990-luvulla tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia. Tavoitteena on selvittää, millaisia väkivaltaisia ihmisoikeusloukkauksia Indonesiassa tapahtui ja miten niitä voidaan ymmärtää kulttuurirelativismin ja indonesialaisen arvomaailman ja ideologian avulla. Lisäksi pyrkimyksenä on selvittää kansainvälisen yhteisön suhtautumista näihin ihmisoikeusloukkauksiin ja toisaalta Indonesian vastareaktioita kansainvälisen yhteisön suhtautumiseen. Lähtöoletuksena on, että Indonesian ihmisoikeusloukkauksien taustalla vaikuttivat aasialaiset arvot ja velvollisuuskeskeisyys, joilla oli indonesialaisessa yhteiskunnassa suurempi painoarvo kuin YK:n ihmisoikeusjulistusten vapauksia painottavilla artikloilla. Oletan erityisesti Indonesian yhtenäisyyteen tähtäävän valtionideologian ja kansallisen moton, ”yhtenäisyyttä moninaisuudessa”, selittävän väkivaltaisten ihmisoikeusloukkauksien laajuutta. Keskeisenä lähdeaineistona tutkimuksessa ovat YK:n yleiskokouksen ja ihmisoikeustoimikunnan dokumentit sekä kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen Indonesiaa koskevat raportit. YK:n dokumenttien kautta on mahdollista selvittää kansainvälisen yhteisön suhtautumista Indonesiassa tapahtuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen raportit puolestaan antavat käsityksen Indonesiassa tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten luonteesta ja laajuudesta. Lisäksi kulttuurirelativismia, indonesialaista yhteiskuntaa, valtionideologiaa ja historiaa kuvaava tutkimuskirjallisuus tarkentaa sitä viitekehystä, jonka sisällä lähestyn Indonesiassa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia. Indonesian väkivaltasten ihmisoikeusloukkauksien taustalta voidaan erottaa etnisiä, poliittiseen toisinajatteluun ja alueelliseen separatismiin liittyviä syitä. Useimmiten väkivaltaisten ihmisoikeusloukkauksien toteuttajana toimivat maan armeija ja poliisi. Kulttuurirelativismin käsittein ja indonesialaisen yhteiskunnan arvojen avulla tapahtuneita loukkauksia voidaan osittain ymmärtää: aasialainen yhteisön harmoniaa korostava perinne ja indonesian kansallinen ”yhtenäisyyttä moninaisuudessa” korostava ideologia asettivat valtion yhtenäisyyden arvona yksilön tai yksittäisen väestöryhmän yläpuolelle. Vaikka Indonesian ihmisoikeusloukkauksia voidaankin näin ymmärtää, niiden väkivaltaisuutta kulttuurirelativismi ja ideologiset seikat eivät selitä. Kansainvälisen yhteisön Indonesiaan kiinnittämä huomio pysyi koko 1990-luvun rajallisena. YK:ssa Indonesiaa koskeva keskustelu rajoittui pitkälti vain Itä-Timorin kysymykseen, ja saarivaltion muut ihmisoikeusloukkaukset otettiin puheeksi vain harvoin. Indonesian status näennäisesti demokraattisena valtiona vaikutti kansainvälisen yhteisön haluun puuttua sen toimintaan. Indonesia puolestaan kävi YK:ssa yleensä voimakkaaseen vastahyökkäykseen harvoja kritisoijiaan kohtaan. Sen puheenvuoroissa toistui kaksi teemaa: yhtäältä raivoisa puolustautuminen maan ihmisoikeustilanteeseen kohdistuvaa kritiikkiä vastaan, ja toisaalta valtioiden itsemääräämisoikeuden ja aasialaisten arvojen korostaminen. Näiden puolien korostaminen palveli selkeästi Indonesian omia tarkoitusperiä, ja tällä keinolla se pyrki minimoimaan kansainvälisen yhteisön roolin omien rajojensa sisällä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Indonesia
ihmisoikeudet
kulttuurirelativismi
1990-luku
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record