Piensijoittajan mahdollisuudet sijoitusten kansainväliseen hajauttamiseen, kohteena osakeindeksilainat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11031
Title: Piensijoittajan mahdollisuudet sijoitusten kansainväliseen hajauttamiseen, kohteena osakeindeksilainat
Author: Mäkelä, Janne
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-02-01
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11031
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Työni jakaantuu pääasiassa kolmeen osaan, joista ensimmäisessä käydään läpi portfolioteoriaa ja riskin hajauttamista yleisellä tasolla. Toisessa osassa keskitytään työn pääteemaan, ja esitellään osakeindeksilaina sekä siihen liittyvät sijoitusinstrumentit. Tarkoituksena on esitellä osakeindeksilaina ja käydä läpi sen hinnoittelu sekä teoriassa että laskea myös lainan hinta todellisilla arvoilla. Lopuksi lainan korkoriippuvuutta vertaillaan tavallisten joukkovelkakirjojen korkoherkkyyteen. Tutkitaan kuinka hyvin lainoja voi approksimoida modifioidulla duraatiolla. Valitsemani käsittely tyyli aiheeseen on esittelevä. Tyylin valinta on tietoinen ja tärkeimmät teoriat ja osakeindeksilainaan liittyvät tekijät on pyritty esittämään perusteellisesti. Luvussa viisi on vertailtu osakeindeksilainan korkoherkkyyttä eri maturiteeteillä ja nimelliskoroilla oleviin joukkovelkakirjoihin. Kritiikkiä on esitetty pääasiassa työn lopussa, mutta myös tilanteen mukaan, mikäli siihen on ollut aihetta. Aiheesta ei löytynyt suoraan sitä koskevaa kirjallisuutta, joten saadakseni työn kasaan olen joutunut kahlaamaan melkoisen määrän kirjallista materiaalia, joista vain osaa on käytetty lähteinä. Toisessa luvussa tarkastellaan portfolioteoriaa työn taustaksi. Siinä esitellään portfolion tuotto -ja riskilukuja, sekä osakkeen arvon laskeminen CAP-mallin avulla. Kolmannessa luvussa esitellään osakeindeksilaina ja sen teoreettinen hinnoittelu malli. Ensin esitellää lainaan liittyvät peruskäsitteet, jonka jälkeen osakeindeksilaina erotetaan optio-osaan ja joukkovelkakirjaan sen hinnoittelua varten. Option hinta lasketaan Black & Scholesin optionhinnoittelukaavalla ja lainalle saadaan hinta joukkovelkakirjojen hinnoittelumallilla. Lopuksi summataan saadut tulokset ja saadaan osakeindeksilainalle hinta. Kolmannessa luvussa käsitellään myös joukkovelkakirjoihin liittyviä riskejä, keskittyen kuitenkin korkoriskiin ja siihen kuinka korkoherkkyyttä voidaan arvioida modifioidulla duraatiolla. Neljännessä luvussa on tuotu vertailun vuoksi mukaan sijoitusrahastoja. Luvussa käsitellään kuinka rahastoja voidaan vertailla keskenään ja voidaanko niitä vertailla osakeindeksilainojen kanssa. Viides luku on työn empiirinen osio. Siinä osakeindeksilainalle lasketaan hinta todellisilla luvuilla. Osakeindeksilainan korkoherkkyyttä verrataan erilaisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tutkitaan myös voidaanko lainojen korkoherkkyyttä approksimoida modifioidulla duraatiolla. Luvun lopussa tarkastellaan hajautuksen perusteeksi vielä eri indeksien välisiä korrelaatioita. Kuudennessa luvussa käsitellään osakeindeksilainoihin liittyvää kritiikkiä. Seitsemännessä luvussa vedetään yhteen työn tulokset ja päätelmät.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: osakeindeksilaina
riskin hajauttaminen
optiot
korkoherkkyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record