Organisationsformens inverkan på patienttillfredsställelsen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Ehrnrooth, Cecilia
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:35:21Z
dc.date.available 2009-09-08T09:35:21Z
dc.date.issued 2001-11-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11040
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Ansvaret för producerandet av service i samhället åligger staten och kommunen, men själva tjänsten kan köpas av andra serviceproducenter. Detta har inneburit att även organisationer utanför den offentliga sektorn, dvs den privata och tredje sektorn, kan erbjuda sina tjänster. Samfundet Folkhälsan slöt år 1998 ett samarbetsavtal med Karis stad om att för stadens räkning producera vissa delar av den lagstadgade socialvården och hela primärhälsovården. I och med avtalet grundades Mjölbolsta friskvårdsdistrikt. Eftersom ett dylikt avtal är unikt så är det intressant att undersöka ifall servicen i hälsocentralen påverkas av valet av producent, i detta fall en tredje sektor organisation. Själva organisationformen hos serviceproducenten kan antas leda till skillnader beträffande attityderna till hälsovårdens organisering. Avsikten med detta arbete är att undersöka i vilken grad skillnader i själva organisationsformen hos den organisation som erbjuder servicen inverkar på patienttillfredsställelsen. För detta syfte har det gjorts en brukarutvärdering, vilken undersöker hur tillfreds patienterna är med hälsovårdstjänsterna. Denna utvärdering gjordes förutom i Karis, även i Pargas, Lovisa och Toijala, i vilka hälsovårdstjänsterna produceras av kommunen. Patienttillfredsställelsemätningens syfte innebär således en jämförande utvärdering mellan den nya produktionsmodellen i Karis och den traditionella produktionsmodellen i jämförelsekommunerna, med beaktande av effektivitet och kvaliteten av servicen. Effektiviteten mäter själva stödet av verksamheten, medan kvaliteten är ett mått på nöjdhet hos brukaren av tjänsterna. Frågeformuläret består av frågor angående bakgrundsinformation, besöket på hälsocentralen och användning av hälsovårdstjänster samt åsikter beträffande hälsocentralens service i allmänhet. På förfrågningen svarade 635 personer av vilka 608 personer var invånare i i fråga varande kommuner. Som analysmetod användes korstabeller, ensidig variansanalys och regressionsanalys. En del av variablerna sammanslogs till summavariabler. Resultaten av analyserna tyder på skillnader mellan kommunerna beträffande vårdkvalitet, själva servicen samt patienternas åsikter om själva verksamheten. I Karis och Pargas var patienternas bedömning något positivare än i Lovisa och Toijala. Beträffande effektivitet, vårdkvalitet och tillfredsställelse var åsikterna positivast beträffande hälsovårdstjänsterna i Karis och negativast beträffande Toijala. en
dc.language.iso sv
dc.subject mjölbolsta friskvårdsdistrikt sv
dc.subject samfundet folkhälsan sv
dc.title Organisationsformens inverkan på patienttillfredsställelsen sv
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record