"Se oli napakymppijuttu" - Kumppanina kentällä -hankkeeseen työllistettyjen henkilöiden kokemuksia työttömyydestä ja työllistämisestä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11063
Title: "Se oli napakymppijuttu" - Kumppanina kentällä -hankkeeseen työllistettyjen henkilöiden kokemuksia työttömyydestä ja työllistämisestä
Author: Seppänen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-11-03
URI: http://hdl.handle.net/10138/11063
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Kumppanina kentällä -hankkeeseen vuosina 1996-2002 työllistettyjen syntyperäisten suomalaisten henkilöiden kokemuksia työttömyydestä ja työllistämisestä. Alppiharjun sosiaalipalvelutoimistossa Helsingissä toteutettavan Kumppanina kentällä -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy ja sen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät sosiaalityön pitkäaikaisasiakkaat. Hankkeeseen kuuluu yhtenä osana työttömien työllistäminen työllistämistuen ja yhdistelmätuen keinoin. Tutkimuksen keskeinen teoreettinen sisältö käsittelee voimavarakeskeistä sosiaalityötä ja työttömyyden identiteettivaikutuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan myös syrjäytymiskeskustelua. Tutkimuksen keskeiset lähteet ovat Dennis Saleebeyn (The Strengths perspective in Social Work, 1992), Kari Vähätalon (Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta,1998) ja Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken (Työtön, 1998) teokset. Tutkimuksen tarkoituksena on kertoa hankkeeseen työllistettyjen henkilöiden työttömyys-ja työllistämiskokemuksista, mikä voi hyödyttää hanketta sen asiakaslähtöisten ja voimavaraistavien työmenetelmien kehittämisessä. Tutkimuksen tavoitteena onkin sovellettavan tutkimustiedon tuottaminen. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin touko-kesäkuussa vuonna 2003. Tutkimukseen osallistui seitsemän kahdeksasta työllistettyjen henkilöiden perusjoukosta. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua. Vastaajat kokivat työpaikan menettämisen pääsääntöisesti menetyksenä. Mitä pidempi työsuhteen kesto oli ollut, sitä vaikeampi vastaajien työttömyyden kokemus oli. Työttömyys vaikutti vastaajien identiteettin ja ihmissuhteisiin eri lailla; toisiin enemmän ja toisiin vähemmän. Muutama henkilö koki työttömyyden psyykkiset vaikutukset muita kielteisempänä. Työttömyys vaikutti vastaajien taloudelliseen tilanteeseen pääsääntöisesti kielteisesti. Vastaajat suhtautuivat työttömyyteen kaiken kaikkiaan haasteellisesti. Vastaajien työllistämisjaksoa koskevat odotukset eivät olleet erityisen jäsentyneitä. Jakson alussa usea vastaaja koki tyytyväisyyttä uuden työsuhteen alkamisesta. Aineisto osoitti hankkeen huomioineen työllistettyjen voimavarat ja vahvuudet pääsääntöisesti hyvin. Työllistämisjakson päättyminen oli useimmille vastaajille pettymys. Hanke voimavaraisti vastaajia ja otti heidän persoonalliset vahvuutensa huomioon jakson aikana. Tällä hetkellä neljä henkilöä on vakituisessa työsuhteessa, yksi vastaaja on eläkkeellä, yksi opiskelee ja yksi vastaaja on työttömänä. Vastaajat ovat siis työllistyneet verrattain hyvin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: voimavarakeskeinen sosiaalityö
sosiaalityö
asiakkaat
työttömät
työttömyys - vaikutukset
työttömyys - identiteetti - ongelmat
työttömät
pitkäaikaistyöttömät
työllistyminen
Helsinki
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record