Beställar-utför-modellen som organisationsform : samt en fallstudie av modellens organisering i Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11066
Title: Beställar-utför-modellen som organisationsform : samt en fallstudie av modellens organisering i Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg
Author: Nikander, Carl-Kristian
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-05-02
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11066
Thesis level: master's thesis
Abstract: Förvaltningsreformerna som kom igång under 1980-talet främst i Storbritannien är startskottet för vad som kom att ske i andra länder under samma tid och därefter. Offentliga sektorn i Finnland har sedan slutet av andra världskriget vuxit nästan oavbrutet till och med den exceptionella recessionen i början av 90-talet. Frikommunsförsöket ca 1989 och speciellt statsandelsreformen 1993 innebar en avreglering av kommunal serviceproduktion men samtidigt ett knapp finansiell situation för de mesta kommuner som inte lättat sedan dess. Kommunerna har sökt medel att öka effektiviteten i serviceproduktionen genom alternativa arrangemang. Dessa metoder är samlade till ett paraplybegrepp, New Public Management (NPM). Beställar-utförar-modellen är en av NPM-instrumenten men inkluderar funktioner från andra instrument, främst resultatenheter och köptjänster. Uppsatsen har flera syften. För det första försöker jag förklara BU-modellen i relation till andra NPM-instrument samt studera den ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Ett ytterligare perspektiv är förändringsledarskapet i samband med implementerandet av modellen. "Organisering" avser dessa två huvudperspektiv och hypotesen är att en god organisering bidrar till förbättrad ekonomisk effektivitet, vilket torde vara främsta syftet med BU-modellen. Organiseringen studerades i tre stora finska städer: Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg på en kommunomfattande nivå samt ett organisationspar i varje kommun. Studien gjordes med hjälp av städernas internetsidor och beslutsprotokoll. För beställar-utförarparen intervjuades respektive organisations ledare. BU-modellen visade sig vara övervägande intern, utan konkurrensutsättning av produktionen. Samtidigt fanns det planer på vidareutveckla modellen till att delvis eller helt inkludera konkurrens. Ekonomisk effektivitet har, i motsats till hypotesen, ökat i två av fallen, vilket kan förklaras med förbättrad kostnadsmedvetenhet med också hotet av framtida konkurrens. Uppsatsen avslutas med en diskussion av observationerna kring kontraktsförhållanden och förändringsledarskap. Frågan för framtida forskning är hur ekonomiska effektiviteten påverkas av konkurrens och vad är att vänta om kommunen väljer att hålla modellen intern på sikt.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tilaaja-tuottajamallit
julkiset palvelut - palveluotanto
beställar-utförar-modell
beställare-producent-modeller
offentlig service - produktion av tjänster
privatisering


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record