Lender of last resort and the moral hazard problem

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11074
Title: Lender of last resort and the moral hazard problem
Author: Niskanen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-08-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11074
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksessa arvioidaan keskuspankkien roolista ns. perimmäisenä luotonmyöntäjänä (lender of last resort) mahdollisesti aiheutuvaa ns. moral hazard-efektiä eli pankkien taipumusta liialliseen riskinottoon. Työ koostuu neljästä toisiaan täydentävästä luvusta. Luvussa 2 tarkastellaan lender of last resort käsitteen alkuperää ja historiallista kehitystä. Luvussa 3 tehdään yhteenveto lender of last resort-toiminnan puolesta esitetyistä teoreettisista perusteista. Luvussa 4 tarkastellaan rahoitusjär-jestelmän turvaverkkojen ja moral hazardin välistä yhteyttä yleisellä tasolla. Luvussa 5 kehitetään malli jonka avulla arvioidaan nimenomaan lender of last resort-toiminnasta mahdollisesti aiheutuvaa moral hazard-vaikutusta. Luvun 5 mallin pohjalta esitetään, että olosuhteissa, jossa tallettajien toimesta syntyvä markkinakuri on puutteellista pankkitoimintaan väistämättä liittyvän rajoitetun läpinäkyvyyden vuoksi, voidaan lender of last resort-toiminnalla vaikuttaa pankkien ex ante riskinottohalukkuuteen. Seurauksena lender of last resort-toimintaa voidaan myös käyttää täydentämään pankkien muita sääntelymeka-nismeja. Erityisesti jos lender of last resortin myöntämä likviditeettituki voidaan asettaa riippuvai-seksi pankkien aikaisemmista riskivalinnoista, voidaan tällä järjestelyllä tehokkaasti täydentää vä-himmäisvakavaraisuusvaatimuksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lender of last resort - moral hazard
keskuspankit - sääntely
riskinarviointi - pankit
insentiivit - rahoitusjärjestelmän turvaverkot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record