Jakojärjestelmästä rahastoivaan eläkejärjestelmään - miksi ja miten?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11078
Title: Jakojärjestelmästä rahastoivaan eläkejärjestelmään - miksi ja miten?
Author: Knuuti, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-11-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11078
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee väestörakenteen ikääntymisestä aiheutuvia pay-as-you-go–eläkejärjestelmän ongelmia. Vastaan tutkielmassani kysymyksiin, miksi ainakin jossain määriin pay-as-you-go –järjestelmästä enemmän rahastoivaan eläkejärjestelmään päin siirtyminen on välttämätöntä sekä kuinka siirtymä olisi tehtävä. Pohdin myös, onko tällaisen eläkereformin läpivieminen poliittisesti mahdollista demokraattisessa yhteiskunnassa. Pay-as-you-go –eläkejärjestelmä ajautuu ongelmiin, koska jakojärjestelmässä nykyiset eläkkeet rahoitetaan samalla hetkellä elävien työntekijöiden eläkevakuutusmaksuista. Koska väestö ikääntyy hyvin nopeasti, ei eläkkeitä enää kyetä nykyisen jakojärjestelmän puitteissa hoitamaan. Rahastoiva järjestelmä kestäisi väestörakenteen muutoksen paremmin, koska siinä eläkevakuutusmaksut sijoitetaan korkoa tuottavasti pääomamarkkinoille. Rahastoiva järjestelmä poistaa myös huomattavasti poliittisia riskitekijöitä, joita syntyy, kun lama-aikoina eläke-etuuksien suuruutta joudutaan leikkaamaan. Sinnin (2000) mukaan riittää jos siirrytään rahastoivaan järjestelmään sen verran, että syntyvyyden vähenemisen aiheuttama inhimillisen pääoman puute korvattaisiin eläkkeitä rahastoimalla. Siirtyminen pay-as-you-go –järjestelmästä rahastoivaan järjestelmään on myös poliittisesti hankalaa, koska reformin takia vähintään yksi väestönosa joutuu kärsimään. Jo toimivasta pay-as-you-go –järjestelmästä hyötyvät eniten keski-iän ylittäneet, pian eläkkeelle jäävät henkilöt. He yleensä menettäisivät eniten mahdollisessa eläkereformissa. Tämän takia nuori sukupolvi äänestäisi reformin puolesta, kun taas vanhempi sukupolvi äänestäisi pay-as-you-go –järjestelmän jatkamisen puolesta. Väestön ikääntyessä yhä suurempi osa väestöstä hyötyy nykyisen pay-as-you-go –järjestelmän olemassaolosta. Browningin (1975) mukaan mediaaniäänestäjä kuuluu väestön vanhempaan ikäluokkaan. Tabellini (2000) on tutkinut, miksi varallisuutta vähemmistölle jakava sosiaaliturvajärjestelmä on poliittisesti elinvoimainen. Tabellinin tutkimuksen päätulos on, että jos työvoimassa palkkatulojen kesken vallitsee riittävän suuri eriarvoisuus, suurin osa äänestäjistä kannattaa sosiaaliturvajärjestelmää. Tällöin sosiaaliturvan taso on sitä laajempi, mitä suurempi bruttotulojen eriarvoisuus sekä vanhusten osuus väestöstä on. Keskeisimmät lähteet: Tabellini, G. (2000): A Positive Theory of Social Security. Scandinavian Journal of Economics 102(3). Sinn, H.-W. - Übelmesser, S. (2001): When Will the Germans Get Trapped in their Pension system ? NBER Working Paper No. 8503. Sinn H.-W. (2000): Why a Funded Pension System is Useful and Why it is Not Useful. International Tax and Public Finance, 7. Browning, E. (1975): Why the social insurance budget is too large in a Democracy. Economic Inquiry, Vol. XIII. Breyer, F. (1994): The political economy of intergenerational redistribution. European Journal of Political Economy 10. Mulligan, C. - Sala-I-Martin, X. (1999): Social Security in Theory and Practice (I): Facts and Political Theories. NBER Working Paper No. 7118. Averting the Old Age Crisis (1994): Policies to protect the old and promote growth. The World Bank. Oxford University Press.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: eläkejärjestelmät
Pay-as-you-go –järjestelmä
rahastoiva järjestelmä
eläkereformi
ikääntyminen
väestörakenne
mediaaniäänestäjä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record