Samma nyhet? : En avhandling om hurdana nyheter som görs från presskonferenser och varför de blir som de blir

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11081
Title: Samma nyhet? : En avhandling om hurdana nyheter som görs från presskonferenser och varför de blir som de blir
Author: Palo, Hanna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2006-01-24
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11081
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avhandlingen handlar om nyheter och nyhetsarbete. Tyngdpunkten ligger på material som producerats på annat håll än på redaktionerna, till exempel pressmeddelanden, men som publiceras som nyheter. Avhandlingen fokuserar på problematiken som uppstår när journalistiska ideal ställs mot realiteterna i det snabba arbetet på en nyhetsredaktion. Syftet med avhandlingen är att ta reda på hurdana nyheter som görs utgående från presskonferenser och diskutera varför de blir som de blir. I arbetet ingår en översikt över vad nyhetsjournalistik är och vilka faktorer som har en inverkan på vad som blir nyheter och hur nyheter byggs upp. I avhandlingen finns också två undersökningar. Den första undersöker hurdana nyheter som görs från fyra presskonferenser och i den andra undersöker hur stor andel av nyheterna har sitt ursprung i presskonferenser. Resultaten från undersökningarna är rätt så entydiga. Nyheterna som gjorts från presskonferenserna är väldigt lika pressmeddelandet. Nästan genomgående är nyheternas vinkling samma som i pressmeddelandet, formuleringar och hela meningar är kopierade och de personer som intervjuats är de som fanns på presskonferensen. Dessutom är informationen som gavs på presskonferensen den enda information journalisterna använt när de sammanställt sin nyhet. Den andra undersökningen visar bland annat att 38 procent av de händelser som finns med på Finska Notisbyråns dagslista bevakas av något nyhetsmedium och att över hälften (54 procent) av de presskonferenser som ordnas mellan klockan 10 och klockan 12 bevakas av nyhetsmedierna. Av en nyhetssändning eller en dagstidning består i medeltal 17 procent av innehållet av nyheter som fanns med på FNB:s dagslista. Tillsammans visar undersökningarna att en stor del av presskonferenserna blir till nyheter i medierna och att de nyheterna troget förmedlar presskonferensens budskap. Avhandlingen som helhet belyser det dagliga nyhetsarbetets problem. Undersökningarna visar hur rutinmässigt nyheter från presskonferenser görs och i vilken utsträckning de når sändningarna och tidningarna, medan teoridelen fördjupar sig i de bakomliggande orsakerna och diskuterar varför nyheterna blir som de blir.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: uutiset
lehdistötilaisuudet
toimitustyö
lähdeaineisto
lehdistötiedotteet
journalismi
nyheter
presskonferenser
redaktionsarbete
källmaterial
journalism


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record