Poliittinen johtajuus Venäjän federaatiossa - Karjalan tasavallan hallituksen puheenjohtaja Sergei Katanandov

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11085
Title: Poliittinen johtajuus Venäjän federaatiossa - Karjalan tasavallan hallituksen puheenjohtaja Sergei Katanandov
Author: Kanerva, Teemu Antero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-03-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11085
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aiheena on Venäjän federaation Karjalan tasavallan korkeimman poliittisen viranhaltijan (Sergei Leonidovitsh Katanandov) poliittisen johtajuuden tutkiminen (vuosina 1998-2000).Poliittinen johtajuus määritellään legaalisen (oikeusjärjestelmään perustuvan) johtajan tavaksi esittää ja artikuloida tasavallan kannalta tärkkeitä asioita julkisesti tiedotusvälineissä sekä oman aseman legitimoinniksi. Tutkielman ensimmäisen lähtökohdan muodostaa venäläisen yhteiskunnan ja Venäjän poliittisen järjestelmän läpikäymät muutokset 1990-luvulla. Venäjä on astunut muodollisesti demokraattiseen järjestelmään, mikä on merkinnyt muutoksia myös poliittisen johtajuuden muotoihin. Toisaalta Katanandovin poliittiselle johtajuudelle asettaa reunaehdot se, että Karjalan tasavalta on osa Venäjän federaatiota. Katanandovin johtajuus tapahtuu federaatiossa, joka rakentuu federalismin perusperiaatteille: Katanandov on subjektinsa (Karjalan tasavallan) korkein poliittinen henkilö, ja toisaalta hän edustaa subjektiaan Venäjän parlamentin ylähuoneessa eli liittoneuvostossa. Tutkielma päätyy mm. toteamaan, että vaikka Katanandov tunnustautuu demokraattisten periaatteiden (kuten yleinen äänioikeus, vapaa lehdistö) kannattajaksi, ne toimivat kuitenkin vain ideaaleina, joista Katanandov katsoo voivansa luopua venäläisen yhteiskunnallisen ja poliittisen elämän erikoisuuksien takia. Omassa tasavallassaan hänen asemansa näyttäytyy julkisuudessa lähes absoluuttisena. Katanandov toteuttaa vahvan johtajan mallia eikä sido asemaansa esimerkiksi tasavallan parlamentin luottamukseen vaan on valmis laajentamaan legaalia asemaansa mikäli hän katsoo Karjan tasavallan edun sitä vaativan. Katanandov korostaa poliittisessa retoriikassaan tasavallan riippumattomuutta federatiivisista tukielimistä ja haluaa tasavallan asukkaiden luottavan vain omiin voimiinsa. Katanandovin suvereenisuus on taloudellista muttei poliittista. Hän on sopeutuja, joka korostaa hyviä välejään kulloiseenkin muodollisesti hänen yläpuolellaan olevaan poliittiseen johtajaan (Venäjän presidenttiin). Tutkielman tärkeimmän primäärilähteen muodostavat Sergei Katanandovin antamat haastattelut venäläisissä ja suomalaisissa sanoma- ja aikakausilehdissä. Sanomalehdistä käytetään sekä painettuja että sähköisiä painoksia. Haastatteluja on 16 kappaletta.Haastatteluaineistoa on täydennetty Katanandovin poliittisilla ohjelmilla siinä määrin kun ne täydentävät tutkimuskysymyksiin vastaamista.Tätä laadullista aineistoa analysoidaan kvalitatiivisesti: tekstistä haetaan erilaisia luokituksia ja painotuksia, joita Sergei Katanandov antaa omalle roolilleen Karjalan tasavallan poliittisena johtajana.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Katanandov, Sergei
Karjalan tasavalta
Venäjä
poliittinen johtajuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record