Väkivaltaviihteestä kelvottomiin vanhempiin : Mitä 1990- ja 2000-lukujen alun mielipidekirjoitukset kertovat lasten ja nuorten pahoinvoinnista?

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Reiman-Möttönen, Päivi
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:35:58Z
dc.date.available 2009-09-08T09:35:58Z
dc.date.issued 2004-10-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11089
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Yhteiskunnalliset muutokset ja epävarmuuden lisääntyminen ovat heijastuneet myös lasten ja nuorten elämään. Esille on noussut ilmiö, jota kutsutaan yleisesti lasten ja nuorten pahoinvoinniksi. Julkista keskustelua on leimannut huoli lapsista ja nuorista, ja esille ovat nousseet esim. lasten kokema turvattomuus ja puutteet perushoivassa. Pahoinvointikäsitettä on käytetty viitattaessa hyvin erityyppisiin lasten ja nuorten ongelmiin. Tutkielman keskeisenä tavoitteena on tarkastella sitä kuvaa, joka pahoinvointi-ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä syntyy mielipidekirjoitusten pohjalta. Aihetta sivuava kirjoittelu oli runsasta jo 1990-luvun alussa, mutta vilkastui entisestään vuosituhannen vaihdetta kohti mentäessä. Keskusteluun osallistuivat sekä eri alojen asiantuntijat että ns. tavalliset kansalaiset. Sen ohella, että analysoin käydyn keskustelun sisältöä, tarkastelenkin myös sitä, ketkä käytyyn keskusteluun ovat osallistuneet, ja miten lapsiin ja nuoriin liittyvä kirjoittelu ja keskustelunaiheet muuttuivat 1990-luvun alun ja 2000-luvun alun välillä. Tutkimusaineisto koostuu vuosina 1990-1991 ja 2000-2001 Helsingin Sanomissa julkaistuista, lapsiin ja nuoriin liittyvistä mielipidekirjoituksista. Käsittelen aineistoa käyttämällä metodina sekä kvalitatiivista, sisällönanalyyttista tekstianalyysia että kvantitatiivista analyysia. Koti, päiväkoti ja koulu ovat ne lapsen ja nuoren keskeiset elämänpiirit, joihin liittyvistä tekijöistä löytyvät kirjoittajien mukaan avaimet lasten hyvinvointiin. Samalla tavoin näihin ympäristöihin kytkeytyvät mahdolliset pahoinvointia aiheuttavat tekijät. Keskeisin havainto on kuitenkin ollut se, että käsiteltiin lähes mitä tahansa lasten ja nuorten elämään liittyvää, ongelmalliseksi koettua aihealuetta, kiertyi keskustelu vääjäämättä ajan käsitteen ympärille. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmat ovat nousseet esille erityisesti parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Muutokset yhteiskunnassa ovat aiheuttaneet muutoksia työelämässä, ja perhe sinnittelee näiden ehtojen puristuksessa. Tutkielma nojaa sekä kotimaiseen että kansainväliseen lähdeaineistoon. Innoittajana tutkimusaiheen valinnalle on toiminut Ulrich Beckin nyky-yhteiskuntaa hahmottava teos Risk Society, joka tarjoaa yhden synteesin ajastamme. Nick Lee on puolestaan käsitellyt lapsen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta teoksessaan Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty. Suomalaisista aihetta käsitelleistä tutkimuksista ovat olleet keskeisiä mm. Irmeli Järventien tutkimus Syrjäytyvätkö lapset? sekä Riitta Jallinojan Perheen aika. en
dc.language.iso fi
dc.subject pahoinvointi - lapset - nuoret fi
dc.subject syrjäytyminen - lapset - nuoret fi
dc.subject työ - perhe-elämä - yhteensovittaminen fi
dc.title Väkivaltaviihteestä kelvottomiin vanhempiin : Mitä 1990- ja 2000-lukujen alun mielipidekirjoitukset kertovat lasten ja nuorten pahoinvoinnista? fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record