"... Pari sellasta samanhenkistä..." : evaluaatiotutkimus työllisyyskurssista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11092
Title: "... Pari sellasta samanhenkistä..." : evaluaatiotutkimus työllisyyskurssista
Author: Pulkkinen, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-03-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11092
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani on laadullinen evaluaatiotutkimus työllisyyskurssin vaikuttavuudesta ja työllisyyskurssilla laadittujen suunnitelmien toteutumisesta. Tutkimuskohteeni oli Kuntoutussäätiössä vuonna 1996 alkanut ja vuonna 1998 päättynyt Omin voimavaroin työmarkkinoille -projekti. Projekti oli Euroopan Sosiaalirahaston (ESR), Uudenmaan työvoimapiirin ja Helsingin työvoimatoimiston rahoittama ohjaavasta koulutuksesta ja ammatillisen kuntoutuksen palveluista koostuva palvelukokonaisuus, jonka avulla tuettiin helsinkiläisten pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Projektien osuus pitkäaikaistyöttömille suunnattujen työllistymispalvelujen toteuttajana on Suomen EU -jäsenyyden myötä lisääntynyt. Projektitoiminnan voimakas lisääntyminen ja rahoittajien vaatimukset ovat synnyttäneet tarpeen arvioida projektien vaikutuksia. Projektien vaikuttavuuden arvioinneissa on huomio usein keskittynyt taloudellisten tehokkuus- ja kustannusvaikutusten arviointiin. Raporteissa mainitaan, että proojekteilla on ollut myös muita vaikutuksia. Toteamukset muista vaikutuksista ovat usein seuraavanlaisia: "Projektilla on ollut yleisiä hyvinvointivaikutuksia; ihmisten elämänlaatu on projektin myötä kohentunut". Tällaiset toteamukset ilman perusteluja herättivät lähinnä epäilyksiä ja kysymyksiä siitä, mitä nämä muut vaikutukset ovat ja mitä pinnallisten hyvinvointi- ja elämänlaatutoteamusten taakse kätkeytyy. Tutkielmani kannalta keskeisiä evaluaatiotutkimukseen liittyviä lähteitä ovat Patton (1997), Rossi & Freeman (1985, 1993) sekä Pawson & Tilley (1997). Vaikuttavuuden arvioinnissa keskeisellä sijalla ovat elämänlaadun ja hyvinvoinnin käsitteet. Tutkimustehtäväni tiivistän seuraavasti: 1. Työllisyyskurssin välittömien vaikutusten arviointi elämänlaadun ja hyvinvoinnin näkökulmasta 2. Kurssilla laaditun koulutus- tai työllistymissuunnitelman toteutumisen arviointi. Tutkimukseni vahvisti käsitystäni siitä, että projekteja yhä leimaa tilivelvollisuus ja tehokkuuslukujen tuottaminen. Evaluaatiot vaikuttavat pinnallisilta ja käytetyt menetelmät sekaviita. Työllistämistoimia koskevat evaluaatiot olisikin syytä ottaa kriittisen tarkastelun kohteeksi. Työllistymisvaikutuksen lisäksi tutkimallani työllisyyskurssilla näyttää olleen vaikutusta myös elämänlaadun ja hyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltuna. Ehkä tärkein näistä muista vaikutuksista on kurssilaisten toiminnan lisääntyminen. Toiminnan lisääntymisen myötä näen kurssilla olleen vaikutusta myös syrjäytymisen poistamisessa ja ehkäisemisessä. Suunnitelmien teko kurssilla on tärkeää, mutta ehkä liian usein projektien, ja myös suunnitelmien, tavoitteena on "palauttaa" kurssilaiset takaisin työntekijöiksi, vaikka työelämään palaaminen olisi kenties parempi aloittaa paluusta takaisin jokapäiväiseen toimintaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arviointi - vaikuttavuus - työllisyyskoulutus
pitkäaikaistyöttömät - työllistyminen
työllisyyskoulutus - vaikutukset - pitkäaikaistyöttömyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record