Säätelyn vastaavuusteoria ja arvot: Higginsin ja Schwartzin teorioiden vertailu ja sovellus suostuttelevaan viestintään

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11098
Title: Säätelyn vastaavuusteoria ja arvot: Higginsin ja Schwartzin teorioiden vertailu ja sovellus suostuttelevaan viestintään
Author: Korkiakoski, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-02-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11098
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkasteltiin E.T. Higginsin Säätelyn kohdennusteorian ja S. Schwartzin arvoteorian yhteyksiä. Lisäksi tutkittiin Higginsin Säätelyn vastaavuusteorian merkitystä suostuttelevien viestien miellyttävyyden arvioinneissa kahden eri tavalla kirjoitetun kuntoutuskurssiesitteen avulla. Schwartzin teoriassa arvot jaotellaan kymmeneen eri tavoin motivoivaan arvotyyppiin, joista muodostuu kaksi ulottuvuutta: 1) muutosvalmius–säilyttäminen ja 2) itsensäkorostaminen–itsensäylittäminen. Teorioiden ja aiempien tutkimusten perusteella Higginsin edistämis- ja estämishakuisuuden voidaan nähdä olevan yhteydessä muutosvalmius-säilyttäminen-ulottuvuuteen. Aineisto kerättiin keväällä 2006. Tutkielma jakautuu kahteen erilliseen tutkimukseen. Tutkimuksen 1 vastaajat ovat Avoimen yliopiston opiskelijoita ja Helsingin yliopiston Sosiaalipsykologian laitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijoita (n=116). Tutkimuksen 2 vastaajat ovat mielenterveyskuntoutujia (n= 20). Heidät tavoitettiin Turun mielenterveysyhdistys ITU:n ja Espoon mielenterveysyhdistys EMY:n kautta. Aineistoa tutkittiin kvantitatiivisin menetelmin. Tutkimuksessa todettiin edistämishakuisten ihmisten arvostavan enemmän virikkeisyyttä ja estämishakuisten ihmisten arvostavan enemmän perinteitä ja turvallisuutta. Kuntoutuskurssiesitteiden oletettuja erilaisia yhteyksiä hakuisuuksiin ei tässä tutkimuksessa todettu. Kuitenkin hakuisuudet ennustivat kurssiesitteiden miellyttävyyden arviointia paremmin kuin arvot. Lisäksi havaittiin että kuntoutuja-aineistossa estämishakuisuuden määrä verrattuna edistämishakuisuuteen on suurempaa kuin opiskelija-aineistossa. Tulos oli poikkeuksellinen myös aikaisempien tutkimusten aineistoihin nähden. Tulos vahvisti Straumanin (2001) käsitystä masennuksen yhteydestä edistämishakuisuuden vähentymiseen estämishakuisuuden pysyessä entisellä tasolla. Tärkeimmät lähteet: Cesario, J. & Grant, H. & Higgins, E. T. (2004). Regulatory fit and persuasion: Transfer from "feeling right." ; Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. ; Higgins, E. T. & Idson, L. C. & Freitas, A. L. & Spiegel, S. & Molden, D. C. (2003) “Transfer of Value from Fit,” ; Schwartz, S. H. (2005). Robustness and fruitfulness of a theory of universals in individual human values. In A. Tamayo & J. B. Porto (toim.), Values and work. 56-95.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arvot
motivaatio
suostuttelu
kvantitatiivinen tutkimus
edistämishakuisuus
estämishakuisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record