"Eihän räätälöityjä sosiaalipalveluja voi kilpailuttaa?" : Yksityiset sosiaalipalvelut-sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11102
Title: "Eihän räätälöityjä sosiaalipalveluja voi kilpailuttaa?" : Yksityiset sosiaalipalvelut-sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä
Author: Etholén-Rönnberg, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2008-02-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/11102
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Kunnallinen sosiaalipolitiikka elää murroskautta ja kuntien sosiaalipalvelurakenteet ovat muuttuneet erityisesti viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Muutokset johtuvat globaaleista, seudullisista ja paikallisista yhteiskuntapoliittisista linjauksista.Lisäksi ovat vaikuttaneet kunnallishallinnossa tapahtuneet lainsäädäntömuutokset. Lisensiaatintutkimukseni tavoite on on avata kunnan poliittisen päätöksenteon vaikutusta kunnallisen sosiaalipolitiikan muovautumiseen. Tutkimukseni kohteena on on tuore ilmiö - yksityiset sosiaalipalvelut.Tutkimuskuntani ovat Helsinki, Järvennpää, Kauniainen, Kirkkonummi, Nurmijärvi ja Sipoo. Tutkimus on kavalitatiivinen ja sen empiirisen aineiston muodostavat tutkimuskuntieni sosiaalilautakuntien puheenjohtajien teemahaastattelut. Tukiaineistona käytän kuntien hallinnon asiakirjoja: hallintosääntö, sosiaalitoimen johtosääntö, kuntastrategiat vuodesta 2004 alkaen, vuoden 2007 talousarvio ja vuosien 2007-2009 kuntasuunnitelma. Analysoin asiakirjat löytääkseni niistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevia kunnan omia hallintopäätöksiä ja strategisia linjauksia. Tutkimusaiheeni valinnan taustalla on pelko ja huoli pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakenteiden murenenemisesta yksityisten palveluiden harkitsemattoman lisäämisen johdosta.Ennakoin, että sosiaalipalvelujärjestelmän rakenteiden rapautumisen myötä kuntalaisten palvelut heikentyvät ja pirstoutuvat, jolloin syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset eivät saa tarvettaan vastaavia palveluja ja yhteiskunnan kahtiajako syvenee.Rapautumisen taustalla tunnistan kolmenlaisia ilmiöitä: 1) ihmisten tukena toimivien järjestöjen voimat vähenevät jäsentensä yhteisöllisyyden vahvistajina ja etujen puolustajina palveluiden tuottamisen kilpailutusvaateiden ottaessa ylivallan 2) demokraattinen päätösvalta ohenee kunnissa yritysmäisen johtamisen vuoksi 3)taloushallinto syrjäyttää kunnan sosiaalipoliittiset näkökulmat. Tutkimukseni viitekehyksenä on kunnallisen päätöksentekoympäristön avaaminen kolmesta eri näkökulmasta: kunnan sosiaalipalvelujärjestelmän, kunnallishallinnon ja johtamisen näkökulmista. Sosiaalilautakuntien puheenjohtajat tekevät tärkeätä päätöksentekotyötään kolmen eri näkökulman leikkauspisteessä. Tutkimuskohteeni on yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva poliittinen päätöksenteko. Tutkimuskysymykseni on, että millaiset näkemykset ja tiedot ohjaavat sosiaalilautakunnan puheenjohtajan toimintaa ja päätöksentekoa yksityisistä sosiaalipalveluista. Analyysien perusteella olen nimennyt puolet kunnista hyvinvointikunniksi, joissa puheenjohtajan näkemystä yksityisistä sosiaalipalveluista ohjaa sosiaalipoliittinen näkemys, jossa kunnalla on vahva rooli sosiaalipalvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Näissä kunnissa puheenjohtajan mukaan lautakunnalla on luottamus päätöksentekoelimenä. Kolmessa muussa kunnassa on puheenjohtajien haastattelujen perusteella tunnistettavissa ilmiöitä, joissa jonkinverran sosiaalilautakunnan rooli kyseenalaistuu ja ilmenee demokratian ohenemista.Kuntien asiakirja-aineistosta on syytä mainita kaksi asiaa 1) hallinto ja johtosäännöt eivät säätele päätöksentekoa yksityisistä sosiaalipalveleuista 2) Kauniaisten ja Nurmijärven strategiset asiakirjat kertovat kunnan strategisen kehittämisen tulevaisuuden päämäärät näkyvästi. Nurmijärvi haluaa edistää yksityisen palvelutuotannon kasvua ja Kauniainen omaa palvelutuotantoa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kunnat
sosiaalipalvelut
julkiset palvelut
yksityiset sosiaalipalvelut
valvonta
poliittinen päätöksenteko
johtaminen
kunnallishallinto
kunnalliset lautakunnat
sosiaalilautakunnat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record