"Eihän räätälöityjä sosiaalipalveluja voi kilpailuttaa?" : Yksityiset sosiaalipalvelut-sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Etholén-Rönnberg, Merja
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:08Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:08Z
dc.date.issued 2008-02-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11102
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Kunnallinen sosiaalipolitiikka elää murroskautta ja kuntien sosiaalipalvelurakenteet ovat muuttuneet erityisesti viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Muutokset johtuvat globaaleista, seudullisista ja paikallisista yhteiskuntapoliittisista linjauksista.Lisäksi ovat vaikuttaneet kunnallishallinnossa tapahtuneet lainsäädäntömuutokset. Lisensiaatintutkimukseni tavoite on on avata kunnan poliittisen päätöksenteon vaikutusta kunnallisen sosiaalipolitiikan muovautumiseen. Tutkimukseni kohteena on on tuore ilmiö - yksityiset sosiaalipalvelut.Tutkimuskuntani ovat Helsinki, Järvennpää, Kauniainen, Kirkkonummi, Nurmijärvi ja Sipoo. Tutkimus on kavalitatiivinen ja sen empiirisen aineiston muodostavat tutkimuskuntieni sosiaalilautakuntien puheenjohtajien teemahaastattelut. Tukiaineistona käytän kuntien hallinnon asiakirjoja: hallintosääntö, sosiaalitoimen johtosääntö, kuntastrategiat vuodesta 2004 alkaen, vuoden 2007 talousarvio ja vuosien 2007-2009 kuntasuunnitelma. Analysoin asiakirjat löytääkseni niistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevia kunnan omia hallintopäätöksiä ja strategisia linjauksia. Tutkimusaiheeni valinnan taustalla on pelko ja huoli pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakenteiden murenenemisesta yksityisten palveluiden harkitsemattoman lisäämisen johdosta.Ennakoin, että sosiaalipalvelujärjestelmän rakenteiden rapautumisen myötä kuntalaisten palvelut heikentyvät ja pirstoutuvat, jolloin syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset eivät saa tarvettaan vastaavia palveluja ja yhteiskunnan kahtiajako syvenee.Rapautumisen taustalla tunnistan kolmenlaisia ilmiöitä: 1) ihmisten tukena toimivien järjestöjen voimat vähenevät jäsentensä yhteisöllisyyden vahvistajina ja etujen puolustajina palveluiden tuottamisen kilpailutusvaateiden ottaessa ylivallan 2) demokraattinen päätösvalta ohenee kunnissa yritysmäisen johtamisen vuoksi 3)taloushallinto syrjäyttää kunnan sosiaalipoliittiset näkökulmat. Tutkimukseni viitekehyksenä on kunnallisen päätöksentekoympäristön avaaminen kolmesta eri näkökulmasta: kunnan sosiaalipalvelujärjestelmän, kunnallishallinnon ja johtamisen näkökulmista. Sosiaalilautakuntien puheenjohtajat tekevät tärkeätä päätöksentekotyötään kolmen eri näkökulman leikkauspisteessä. Tutkimuskohteeni on yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva poliittinen päätöksenteko. Tutkimuskysymykseni on, että millaiset näkemykset ja tiedot ohjaavat sosiaalilautakunnan puheenjohtajan toimintaa ja päätöksentekoa yksityisistä sosiaalipalveluista. Analyysien perusteella olen nimennyt puolet kunnista hyvinvointikunniksi, joissa puheenjohtajan näkemystä yksityisistä sosiaalipalveluista ohjaa sosiaalipoliittinen näkemys, jossa kunnalla on vahva rooli sosiaalipalvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Näissä kunnissa puheenjohtajan mukaan lautakunnalla on luottamus päätöksentekoelimenä. Kolmessa muussa kunnassa on puheenjohtajien haastattelujen perusteella tunnistettavissa ilmiöitä, joissa jonkinverran sosiaalilautakunnan rooli kyseenalaistuu ja ilmenee demokratian ohenemista.Kuntien asiakirja-aineistosta on syytä mainita kaksi asiaa 1) hallinto ja johtosäännöt eivät säätele päätöksentekoa yksityisistä sosiaalipalveleuista 2) Kauniaisten ja Nurmijärven strategiset asiakirjat kertovat kunnan strategisen kehittämisen tulevaisuuden päämäärät näkyvästi. Nurmijärvi haluaa edistää yksityisen palvelutuotannon kasvua ja Kauniainen omaa palvelutuotantoa. en
dc.language.iso fi
dc.subject kunnat fi
dc.subject sosiaalipalvelut fi
dc.subject julkiset palvelut fi
dc.subject yksityiset sosiaalipalvelut fi
dc.subject valvonta fi
dc.subject poliittinen päätöksenteko fi
dc.subject johtaminen fi
dc.subject kunnallishallinto fi
dc.subject kunnalliset lautakunnat fi
dc.subject sosiaalilautakunnat fi
dc.title "Eihän räätälöityjä sosiaalipalveluja voi kilpailuttaa?" : Yksityiset sosiaalipalvelut-sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record