ELäke on MAhdollisuus? : Pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksien selvittäminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11105
Title: ELäke on MAhdollisuus? : Pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksien selvittäminen
Author: Santikko, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2007-09-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11105
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viranomaisen näkökulmasta, miten ELMA (Eläke on mahdollisuus) -hanke toteutuu arkipäivän työssä. ELMA-hanke koskee työkyvyttömien pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksien selvittämistä. Tutkimuskysymykset olivat 1) Millaiset pitkäaikaistyöttömät valikoituvat ELMAan? 2) Millaiset ovat ELMAn prosessin vaiheet, ja kuinka kauan ne kestävät? 3) Ketkä ovat saaneet myönteisen ja ketkä kielteisen päätöksen ja millä diagnoosilla? Tutkimusaineisto koostui 17 ELMA-selvitykseen valikoituneen henkilön asiapapereista. Henkilöt olivat saaneet työkyvyttömyyseläkepäätöksen 1.8.2005–31.7.2006. Kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke myönnettiin seitsemälle miehelle ja neljälle naiselle. Hylkäävän eläkepäätöksen sai kaksi miestä ja neljä naista. Tutkimuksen perustana oli itse laaditulle tiedonkeruulomakkeelle kerätyt tiedot työvoimatoimiston ja Kelan asiapapereista. Aineistoa täydensi pitkäaikaistyöttömiä koskevan tutkimuksen julkaisematon tilastomateriaali ja ELMAa hoitavan työvoimaviranomaisen kanssa käydyn keskustelun muistiinpanot. Aineiston käsittelyssä tärkeimmiksi lähteiksi muodostuivat kansanedustaja ja lääkäri Ilkka Taipaleen kirjoittama teos Sosiaalilääketieteellinen eläke-edellytysten selvittelyopas ja internet-lähde Pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksien selvittäminen 2004. Keskeisiä lähteitä työttömien kuvan ymmärtämisessä olivat Kari Vähätalon kirjoittama teos Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta sekä Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken kirjoittama teos Työtön - tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä. Tutkimuksen tulos oli, että ELMA-selvittelyn perusteella monet ”piilotyökyvyttömät” saatiin heille oikean etuuden piiriin. Selvittelyyn oli valikoitunut henkilöitä, joilla oli ELMAn toimintamallin kohderyhmän piirteitä. ELMA-selvityksessä mukana oleville henkilöille oli yhteistä pitkäaikaistyöttömyys, kouluttautumattomuus ja työkyvyn aleneminen. Näiden työkyvyttömien pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksia selviteltiin ELMAn toimintamallin mukaisesti. Osalle ELMA-selvitykseen valikoituneille henkilöille oli selvittelyssä tehtyjen tutkimusten johdosta todettu sairaus tai sairauksia, joka oikeutti heidät työkyvyttömyyseläkkeeseen. ELMA-selvitys antoi myöntävän työkyvyttömyyseläkkeen saaneille henkilöille kunniallisen tavan poistua työmarkkinoilta. Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneet henkilöt jäivät työvoimatoimiston kirjoille työttömiksi työnhakijoiksi ja osalla heistä ELMA-selvittely jatkuu.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Eläke on mahdollisuus -- ELMA
hankkeet
selvitykset
pitkäaikaistyöttömyys
työkyvyttömyys
syrjäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record