Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja iltapäivätoiminta : näkökulmia lasten hyvinvointipalveluihin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11112
Title: Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja iltapäivätoiminta : näkökulmia lasten hyvinvointipalveluihin
Author: Pekkarinen-Keto, Sirkku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-05-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/11112
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro-gradu tutkimuksen kohteena on koululaisten iltapäivätoiminta erityistä tukea tarvitsevien lasten hyvinvointia lisäävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä palveluna. Lasten hyvinvointia tarkastellaan Williamsin ja Popayn hyvinvointimallin avulla lapsen subjektiviteetin ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän tasolla. Mikro- ja makrotason palveluja arvioidaan positiivisen diskriminaation näkökulmasta. Positiivinen diskriminaatio on erityisen tuen antamista niille, jotka ovat suuremman tuen tarpeessa. Empiirisenä osuutena on case-tutkimus Eerika ja Eevertti - projektista, joka oli iltapäivätoiminnan hanke erityistä tukea tarvitseville lapsille ja ns. tukilapsille. Aineistona on kuuden iltapäivätoimintaa osallistuneen lasten vanhempien puolistrukturoidut haastattelut, neljälle projektin työntekijälle suoritettu strukturoitu kysely sekä lasten ja työntekijöiden toiminnan havainnointi kerhotilanteessa ja kesäleireillä. Tutkimuksen mukaan lapselle on luotava tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia aktiiviseen ja aloitteelliseen osallisuuteen. Sosiaalisen integraation myötä syntyy toisten hyväksymistä ja myönteisiä sosiaalisia suhteita lasten välille Henkilökunnan erityisosaamisen voi rinnastaa sosiaalityön ammatillisiin vaatimuksiin ja siihen sisältyy hiljainen tieto ja kyky reflektoida omaa toimintaansa. Tutkimus osoitti, että erityistä tukea tarvitsevien lasten iltapäivätoiminnassa keskeiset laadulliset tekijät ovat lapsilähtöinen toimintakulttuuri, turvallisuuden tunne, toiminta integroidussa pienryhmässä, henkilökunnan ammatillinen osaaminen ja vanhemmuuden tukeminen. Teoreettinen tarkastelu osoitti, että lasten yksinolo ja turvattomuus ovat heidän hyvinvointiaan uhkaavia tekijöitä. Lapsuuden riskitekijöitä voidaan ottaa huomioon ja luoda palveluja, jotka ennaltaehkäisevät lasten syrjäytymistä. Hyvinvointimallin makrotasoa tutkimuksessa edustaa keskustelu hyvinvointivaltion kriisistä, julkisten palveluiden vähenemisestä ja kuntatalouksien vaikeuksista. Lasten palvelut ovat heikentyneet 1990-luvun laman jälkeen ja niiden järjestäminen on osittain siirtynyt kansalaisyhteiskunnan tehtäväksi. Koululaisten iltapäivätoiminnasta on vihdoinkin säädetty lailla, mutta toiminta ei ole subjektiivinen oikeus erityistä tukea tarvitseville lapsille. Kunnat voivat järjestää toimintaa niin halutessaan, mutta järjestämisvelvollisuutta ei ole. Positiivinen diskriminaatio toteutuu yksittäisissä lapsille suunnatuissa hankkeissa. Huonompien lähtökohtien kompensoiminen ylimääräisen tuen avulla ei ole vielä peruspalveluiden toimintaperiaatteena. Tietyille erityisryhmille valtion tulisi kuitenkin varmistaa universaalit palvelut joko lainsäädännön keinoin tai ohjaamalla kuntia voimakkaammin.Lasten palveluja ja lapsia tukevia toimintoja voitaisiin tulevaisuudessa säilyttää luomalla uusia yhteistyömalleja ja matalan kynnyksen toiminta- ja perhekeskuksia. Lasten syrjäytymistä ehkäisevän palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää ammattieettistä ja moraalista sitoutumista lasten hyvinvoinnin puolustamiseen ja positiivisen diskriminaation ajatukseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: iltapäivätoiminta
lapset
erityistä tukea tarvitsevat lapset
palvelut
hyvinvointipalvelut
lasten hyvinvointipalvelut
positiivinen diskriminaatio
hyvinvointiyhteiskunta
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record