"Katsokaa Espanjaa!" : Isänmaallisen kansanliikkeen suhtautuminen Espanjan sisällissotaan

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för samhällshistoria sv
dc.contributor.author Kangas-Ranta, Hilu
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:18Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:18Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11114
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Espanjan sisällissota käytiin vuosina 1936-1939. Sodassa vastakkain taistelivat tasavallan joukot ja sosialistihallitusta vastaan kapinaan nousseet kansalliset joukot. Sota uutisoitiin laajasti suomalaisessa puoluelehdistössä. Isänmaallinen kansanliike (IKL) kannatti kansallisia Francisco Franco y Bahamonden johtamia joukkoja. IKL:n kannanotot Espanjan sisällissotaan rajaavat aineiston, jota käsitellään kehysanalyysin tarjoamien työkalujen avulla. Tutkimuskysymyksenä ovat, miten Isänmaallisessa kansanliikkeessä puhuttiin Espanjan sisällissodassa sekä miten Espanjan sisällissotaa käytettiin omassa argumentoinnissa ja omien tavoitteiden tukena ja minkälainen oli se maailmankuva, joka vaikutti Espanjan sisällissotaa koskevien kannanottojen taustalla. IKL uutisoi Espanjan sisällissodasta erittäin suurella mielenkiinnolla ja sen kannanotoissa sekä lehdistössä, eduskunnassa että vapaaehtoisten kirjoituksissa tulee selkeästi esille, että se kannatti alusta loppuun kansallisiksi joukoiksi kutsumiansa Francon joukkoja. Francon joukoista uutisointi oli yksipuolisesti voittojen kuvailemista ja sodan ennustettiin moneen kertaan päättyvän Francon voittoon, miten sitten loppujen lopuksi kävikin. Uskontoon ja vuoden 1918 sotaan liittyvät viittaukset olivat Espanjan retoriikassa yleisiä. Omassa poliittisessa argumentoinnissa Espanjan sisällissota oli jatkuvasti esillä ja painotuksen kohteena oli vuoden 1918 tapahtumien muisteleminen, kansanrintaman vastainen taistelu ja Suomen punamultayhteistyön rinnastaminen kansanrintamataktiikkaan, kommunismin ja sosiaalidemokratian vastustaminen ja niiden osoittaminen yhdeksi ja samaksi maailmanvallankumousta ajavaksi liikkeeksi, jota yleisesti kutsuttiin marxilaisuudeksi. IKL ajoi myönteistä suhtautumista "kansalliseen aatteeseen" erityisen innokkaasti. Kansallinen aate tarkoitti isänmaallisuutta ja kommunismin vastaisuutta, sekä uusia ajatuksia puolueparlamentarismista. Vaikka IKL:n käyttämä retoriikka sisälsi paljon erilaisia mielikuvituksellisia metaforia, oli se sisällöltään kuitenkin melko yksitoikkoista ja lähderyhmien kesken yhtenäistä. Kaikissa lähderyhmissä oli kansallisen aatteen puolustaminen ja fasismin vastaisen rintaman vastustaminen yleistä. IKL katsoi olevansa kansanrintamaa vastakkaisella puolella ja vastusti fasismi-sanan käyttöä haukkumasanana. IKL käytti - sekä itsestään että Francon, Hitlerin ja Mussolinin kannattajista - mielummin sanaa "kansallinen". en
dc.language.iso fi
dc.subject Isänmaallinen kansanliike fi
dc.subject IKL fi
dc.subject Espanjan sisällissota - 1930-luku fi
dc.subject retoriikka fi
dc.title "Katsokaa Espanjaa!" : Isänmaallisen kansanliikkeen suhtautuminen Espanjan sisällissotaan fi
dc.identifier.laitoskoodi 7141
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Political History en
dc.subject.discipline Poliittinen historia fi
dc.subject.discipline Politisk historia sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record