The EU-US Sanctions Dispute over the Helms-Burton and D'Amato Acts

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/11126
Julkaisun nimi: The EU-US Sanctions Dispute over the Helms-Burton and D'Amato Acts
Tekijä: Seppänen, Riikka
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2002-11-04
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11126
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan Helms-Burton ja D'Amato nimisten sanktiointilakien aiheuttamaa ulkopoliittista riitaa Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisessä suhteessa vuosina 1996-1998. Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan nopeuttiko Yhdysvallat omilla ulkopoliittisilla valinnoillaan unipolaarisen asemansa heikkenemistä kansainvälisessä systeemissä vai oliko sanktioriita EU:n yritys tasapainottaa Yhdysvaltojen asemaa. Systeemitason teoreettien viitekehys koostu neorealistisesta teoriasta sekä sanktioteorioista. Yksikkötason tekijät esitellään selittävinä tekijöinä ilman teoriaa. Yleistä EU-USA suhdetta käytetään kuvastamaan tendessejä, jotka tutkimuskysymys asettaa. Aikaisemmat sanktiot sekä sanktiointimallit esitellään. Tutkimuksen johtopäätös on, että Yhdysvallat teki kaksoisvirheen päätöksessään saatta voimaan extraterritoriaaliset sanktiolait EU:ta vastaan. Ensiksi, Yhdysvallat sekoitti sanktiolakien kohteet. Sanktiot, jotka oli tarkoitettu revisionistisia valtioita vastaan kohdentuivat nyt Yhdysvaltain liittolaisia vastaan. Nämä sanktiot olivat unilateraalisia ja niillä oli extraterritoriaalisia ominaisuuksia, joita kansainvälinen laki ei yleisesti tunnusta oikeutetuksi. Toiseksi, Yhdysvallat sekoitti keskenään ulkopolittiset ja talouspoliittiset strategiat. Se käytti hyökkäävää talouspoliittista strategiaa ulkopoliittisiin päämääriin. Lopputulos oli Yhdysvaltojen sortuminen ylimielisyyteen. EU:n reaktio koostui kaksiosaisesta implisiittisestä tasapainottamisesta. EU:n ensimmäinen reaktio oli suojautua Yhdysvaltojen sanktioilta vastalailla ja yhteistoimintapäätöksellä ja näin turvata EU:n suvereenisuus sekä ylläpitää sen kyky toimia itsenäisesti samalla tasolla kuin ennen Yhdysvaltojen sanktioita.Toinen implisiittinen tasapainottamisreaktio oli tarkoitettu kurittamaan Yhdysvaltoja sen ylimielisyyttä vastaan aloittamalla riitojensovitteluproseduurin kansainvälisessä kauppajärjestössä. Lopputulos oli että sanktioriidalla oli sekä Yhdysvaltojen tulevaa positiota alentava vaikutus että mahdollisesti EU tulevaa asemaa nostava vaikutus. Silti, koska Yhdysvallat oli sanktioriidan alullepanija, antaa se suuremman selitysvoiman edelliselle. Käytetty lähdeaineisto koostuu pääasiassa neorealistisista teoriakirjallisuudesta. Tärkeimpiin teorialähtiesiin kuuluu Ethan Kapsteinin ja Michael Mastandunon toimittama 'Unipolar Politics'(1999) .Tämän lisäksi on käytetty santiokirjallisuutta. Tärkeimpänä lähteenä on ollut Ernst Preegin 'Feeling Good or Doing Good with Sanctions – Unilateral Economic Sanctions and the US National Interest' (1999)
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: sanction
extraterritorial
unilateral


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.02KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot