The EU-US Sanctions Dispute over the Helms-Burton and D'Amato Acts

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Seppänen, Riikka
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:27Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:27Z
dc.date.issued 2002-11-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11126
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan Helms-Burton ja D'Amato nimisten sanktiointilakien aiheuttamaa ulkopoliittista riitaa Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisessä suhteessa vuosina 1996-1998. Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan nopeuttiko Yhdysvallat omilla ulkopoliittisilla valinnoillaan unipolaarisen asemansa heikkenemistä kansainvälisessä systeemissä vai oliko sanktioriita EU:n yritys tasapainottaa Yhdysvaltojen asemaa. Systeemitason teoreettien viitekehys koostu neorealistisesta teoriasta sekä sanktioteorioista. Yksikkötason tekijät esitellään selittävinä tekijöinä ilman teoriaa. Yleistä EU-USA suhdetta käytetään kuvastamaan tendessejä, jotka tutkimuskysymys asettaa. Aikaisemmat sanktiot sekä sanktiointimallit esitellään. Tutkimuksen johtopäätös on, että Yhdysvallat teki kaksoisvirheen päätöksessään saatta voimaan extraterritoriaaliset sanktiolait EU:ta vastaan. Ensiksi, Yhdysvallat sekoitti sanktiolakien kohteet. Sanktiot, jotka oli tarkoitettu revisionistisia valtioita vastaan kohdentuivat nyt Yhdysvaltain liittolaisia vastaan. Nämä sanktiot olivat unilateraalisia ja niillä oli extraterritoriaalisia ominaisuuksia, joita kansainvälinen laki ei yleisesti tunnusta oikeutetuksi. Toiseksi, Yhdysvallat sekoitti keskenään ulkopolittiset ja talouspoliittiset strategiat. Se käytti hyökkäävää talouspoliittista strategiaa ulkopoliittisiin päämääriin. Lopputulos oli Yhdysvaltojen sortuminen ylimielisyyteen. EU:n reaktio koostui kaksiosaisesta implisiittisestä tasapainottamisesta. EU:n ensimmäinen reaktio oli suojautua Yhdysvaltojen sanktioilta vastalailla ja yhteistoimintapäätöksellä ja näin turvata EU:n suvereenisuus sekä ylläpitää sen kyky toimia itsenäisesti samalla tasolla kuin ennen Yhdysvaltojen sanktioita.Toinen implisiittinen tasapainottamisreaktio oli tarkoitettu kurittamaan Yhdysvaltoja sen ylimielisyyttä vastaan aloittamalla riitojensovitteluproseduurin kansainvälisessä kauppajärjestössä. Lopputulos oli että sanktioriidalla oli sekä Yhdysvaltojen tulevaa positiota alentava vaikutus että mahdollisesti EU tulevaa asemaa nostava vaikutus. Silti, koska Yhdysvallat oli sanktioriidan alullepanija, antaa se suuremman selitysvoiman edelliselle. Käytetty lähdeaineisto koostuu pääasiassa neorealistisista teoriakirjallisuudesta. Tärkeimpiin teorialähtiesiin kuuluu Ethan Kapsteinin ja Michael Mastandunon toimittama 'Unipolar Politics'(1999) .Tämän lisäksi on käytetty santiokirjallisuutta. Tärkeimpänä lähteenä on ollut Ernst Preegin 'Feeling Good or Doing Good with Sanctions – Unilateral Economic Sanctions and the US National Interest' (1999) en
dc.language.iso fi
dc.subject sanction en
dc.subject extraterritorial en
dc.subject unilateral en
dc.title The EU-US Sanctions Dispute over the Helms-Burton and D'Amato Acts en
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record