Suomalaiset Malesian mannuilla : Viestinnän rooli suomalaisten kulttuurienvälisessä sopeutumisessa Malesiaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11133
Title: Suomalaiset Malesian mannuilla : Viestinnän rooli suomalaisten kulttuurienvälisessä sopeutumisessa Malesiaan
Author: Ihatsu, Minna Marianne
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2001-09-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11133
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten kulttuurienvälistä sopeutumista Malesiaan. Tutkimuksen näkökulma on viestinnällinen; tarkoituksena oli selvittää viestinnän roolia sopeutumisessa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Young Yun Kimin viestinnällistä kulttuurienvälisen sopeutumisen teoriaa. Kimin mukaan yksilön sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin toteutuu nimenomaan viestinnän kautta. Teoria sisältää sekä sopeutumisen prosessin että sen rakenteen mallin. Rakennemalli koostuu seuraavista osa-alueista: lähtöasetelma, kulttuurienvälinen viestintä, oman kulttuuriryhmän viestintä, kommunikatiivinen kompetenssi ja kulttuurienvälinen transformaatio. Sopeutumista indikoivat teoriassa yhtä lailla toimintakyky, psyykkinen hyvinvointi kuin monikulttuurinen identiteetti. Tutkimustehtävänä oli suorittaa (1) yleisluontoinen selvitys Malesiassa asuvista suomalaisista ja (2) tilastollinen analyysi viestinnän roolista sopeutumisessa. Tutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena. Tutkimuksessa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Aineisto kerättiin kesällä 1999 Malesiassa. Määrällinen aineisto koostuu 91 kyselylomakkeesta, ja laadullinen aineisto 9 henkilökohtaisesta haastattelusta. Tutkimuksessa käytetyt mittarit tehtiin itse. Kimin teorian käsitteet operationalisoitiin laatimalla sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Tulokset osoittivat, että Malesiassa asuvat suomalaiset jakautuvat kuuteen ryhmään (lähtijätyyppiin): (1) malesialaisen kanssa avioituneet, (2) malesialaisessa yrityksessä työskentelevät, (3) kansainvälisessä organisaatiossa työskentelevät, (4) suomalaisessa organisaatiossa työskentelevät, (5) opiskelijat ja (6) puolison työn takia tulleet. Suomalaiset kokevat Malesian vastaanottavana ympäristönä, eivätkä he koe suurta yhdenmukaisuuden painetta ympäristön taholta. Suurimmalla osalla on malesialaisia ystäviä, mutta vain vähemmistöllä läheisiä ystäviä. Lähes kaikki ovat tekemisissä muiden suomalaisten kanssa. Suomalaiset ovat varsin tyytyväisiä oloonsa Malesiassa. Regressioanalyysissä kävi ilmi, että suomalaisten psyykkiseen tyytyväisyyteen vaikutti eniten lähtömotivaatio, ja lisäksi vaikutusta oli ympäristön vastaanottavuudella, käytännön tason sokilla ja oman kulttuuriryhmän keskinäisviestinnällä. Kulttuurienvälisellä viestinnällä ei ollut yhteyttä tyytyväisyyteen, vaan ainoastaan toimintakykyyn, jota indikoi käytännön tason sokki. Faktorianalyysissä löytyi neljä sopeutumisen ulottuvuutta: psyykkinen tyytyväisyys, kulttuurisen identiteetin selkeys, käytännön tason kulttuurisokki ja sosiaalinen integraatio. Tutkimuksen päätulos on, että sopeutumisprosessissa on kaksi erillistä tietä: psyykkisen tyytyväisyyden ja sosiaalisen integraation tie. Suomalaiset jakautuvat viiteen sopeutujatyyppiin: (1) integroituneet, (2) häilyvät, (3) marginalisoituneet, (4) tyytymättömät eristäytyjät ja (5) tyytyväiset eristäytyjät. Yli puolet vastaajista kuuluu viimeiseen tyyppiin. Tärkeimmät taustateoreetikot: Kim Y. Y. , Berry J.W. ja Searle W. & Ward C.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kulttuurienvälinen viestintä
sopeutuminen
malesiansuomalaiset
keskinäisviestintä
malesialaiset
suomalaiset
kansallinen identiteetti
Malesia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record