Käytännöt, diskurssit ja valta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä : Etnografia suomalaisen ja guinealaisen järjestön yhteistyöstä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto fi
dc.contributor University of Helsinki en
dc.contributor Helsingfors universitet sv
dc.contributor.author Paananen, Henna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:34Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:34Z
dc.date.issued 2007-12-10 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11135
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä tarkastelemalla laadullisin menetelmin pienen suomalaisen järjestön ja pienen guinealaisen järjestön yhteistoimintaa. Kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä pidetään arvossa ja siihen suunnattu rahoitus on lisääntynyt niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tutkielmassa keskityttiin tarkastelemaan kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan käytäntöjen ja diskurssien kohtaamista järjestöjen toiminnan kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeissa tulisi toimia yhä ammattimaisemmin, kun taas yhdistystoiminta on luonteeltaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa harrastetoimintaa. Miten järjestöt sovittavat nämä ristiriitaiset elementit ja niihin liittyvät diskurssit oikeanlaisesta järjestöstä toiminnassaan? Tutkielmassa kuvataan ensin kohdejärjestöjen käytännön toimintaa ja niiden käsityksiä ”oikeasta järjestöstä”, sitten analyysi kiedotaan yhteen tarkastelemalla kyseisten järjestöjen yhteistyössä tehtyä päätöstä lopettaa hanke. Tutkielman teoreettinen tarkastelu perustuu Michel Foucault’n käsityksiin käytännöistä, diskursseista ja vallasta sekä näiden yhteydessä tapahtuvasta subjektivoinnista eli jonkun subjektin asettamisesta ja asettumisesta tietäväksi toimijaksi ja objektivoinnista eli jonkun objektin ilmenemisestä tiedon kohteena. Tutkimusote pohjaa kehityksen ja kehitysavun etnografiseen tutkimukseen ja analyysissa on hyödynnetty joitakin siinä käytettyjä analyyttisia käsitteitä. Tutkielman aineisto on kerätty kenttätyössä Suomessa ja Guineassa etnografisin ja dialogisin menetelmin. Tutkielman tuloksissa ilmenee, että järjestöt toisaalta hyödyntävät toiminnassaan kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan diskursseja ja käytäntöjä, mutta toisaalta joutuvat toimimaan niiden rajoissa. Lisäksi kehitysyhteistyön rahoitusjärjestelmä asettaa ne eriarvoisiin valta-asemiin, mikä vaikuttaa niiden yhteistyösuhteeseen vaikka yksittäisten toimijoiden väliset valtasuhteet erilaisia olisivatkin. Molemmat järjestöt subjektivoituivat eli muodostuivat tiedostaviksi toimijoiksi kansalaisjärjestöinä ja objektivoituivat eli ilmenivät tiedon kohteina kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan käytännöissä ja suhteessa kansalaisjärjestödiskurssiin. Niiden kohdalla subjektivoinnin ja objektivoinnin leikkauspiste eli se, että ne asettivat itse itsensä oman tietonsa kohteiksi tapahtui sekä niiden keskinäisessä että niiden ja tutkijan välisessä valtasuhteessa. Tämä normalisoiva hallinta ei kuitenkaan tuottanut ”oikeaa järjestöä” joka esiintyi kansalaisjärjestödiskurssissa, kehitysyhteistyön käytännöissä ja lopulta kohdejärjestöjen välisessä suhteessa yhtenä vahvemman osapuolen intresseistä, vaan ei-aiotun seurauksen eli hankkeen lopettamisen. Tutkielma osallistuu tieteelliseen keskusteluun kehityksestä tarkastelemalla kehitysyhteistyön vakiintuneiden käytäntöjen ja diskurssien kohtaamista toiminnan kanssa kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, miten toimijat laittavat diskurssien teemoja käytäntöön valtasuhteissa. Kehitysyhteistyön käytäntö voi hyödyntää tutkielman tuloksia kansalaisjärjestöjen toiminnan ja niille suunnatun rahoitusjärjestelmän kehittämisessä. en
dc.language.iso fi en
dc.subject kansalaisjärjestöt en
dc.subject kehitysyhteistyö en
dc.subject arviointi en
dc.subject diskurssi en
dc.subject valta en
dc.subject käytännöt en
dc.subject etnografia en
dc.subject Guinea en
dc.subject Suomi en
dc.title Käytännöt, diskurssit ja valta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä : Etnografia suomalaisen ja guinealaisen järjestön yhteistyöstä en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record