Objektiivisuuden illuusio? : Tutkimus tilastotiedon, lehdistötilaisuuksien ja tuotetiedotteiden käsittelyn eroista lehdistössä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11139
Title: Objektiivisuuden illuusio? : Tutkimus tilastotiedon, lehdistötilaisuuksien ja tuotetiedotteiden käsittelyn eroista lehdistössä
Author: Nurmi, Timo
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Opinnäytetyö käsittelee kaupallisen organisaation kolmea erityyppistä markkinointiviestinnällistä keinoa lähestyä toimittajia ja sitä kautta saada viestinsä joukkotiedotusvälineiden kautta julkisuuteen. Käytetyt keinot ovat tilastotiedon tuottaminen ja jakaminen, lehdistötilaisuuksien järjestäminen ja tuotteiden esittely sekä tuotteita esittelevien lehdistötiedotteiden laatiminen ja jakaminen. Tutkielmassa tarkastellaan, käsitelläänkö eri keinoin tuotettua materiaalia lehdistössä eri tavoin. Tapausorganisaatioksi on valittu kodintekniikka-alan yhteistyöfoorumi Kotek. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat sekä organisaatioviestintä markkinointiviestinnän näkökulmasta että joukkoviestintä uutisvalinnan näkökulmasta. Tutkielman aineistona on käytetty Kotekin vuosina 2004-2005 tuottamaa lehdistömateriaalia sekä samana ajankohtana julkaistuja, Kotekin aiheista kirjoitettuja lehtijuttuja. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällön erittelyä. Tutkimuksen teoreettisena pohjana käytettiin uutisvalintaan sekä markkinointiviestintään liittyviä teorioita. Keskeisiä lähdeteoksia olivat Thumberin (1999) News A Reader, Molotochin ja Lesterin (1974) News As Purposive Behavior: On the Strategic Use of Routine Events, Accidents, and Scandals sekä Vuokon (1997) Markkinointiviestintä - merkitys, vaikutus ja keinot. Kotekin eri keinoin tuottaman materiaalin käsittelyssä lehdistössä oli eroja. Tuotetun tilastotiedon pohjalta kirjoitettiin suhteessa eniten juttuja, mutta jutut olivat lyhyitä. Lähes 90 prosenttia jutuista oli alle puolen sivun mittaisia. Juttuja julkaisseiden lehtien keskilevikki oli myös hieman pienempi kuin lehdistötilaisuuksien ja -tiedotteiden pohjalta kirjoitettujen. Toisaalta yli 70 prosenttia jutuista on kirjoitettu käytännössä materiaalia sellaisenaan kopioiden. Tuotteita esitelleiden lehdistötilaisuuksien pohjalta syntyneitä juttuja kirjoitettiin määrällä mitattuna yli kolmannes vähemmän kuin tilastotiedon pohjalta syntyneitä. Jutut olivat kuitenkin keskimäärin huomattavasti pidempiä kuin tilastoaiheiset. Yli puolet niistä on kirjoitettu Kotekin materiaalia ainoastaan apuna käyttäen, mikä on huomattavasti suurempi osuus kuin tilastoaiheisten juttujen kohdalla. Tutkielman tulokset osoittavat, että organisaatio saa viestinsä julkaistua mahdollisimman monessa lehdessä mahdollisimman muuttumattomana tuottamalla ja jakelemalla tilastotietoa. Pidempiä ja aihetta laajemmin käsitteleviä lehtijuttuja taas saadaan syntymään esittelemällä fyysisiä tuotteita henkilökohtaisesti toimittajille. Tällöin kirjoitettujen juttujen sisältöön voidaan vaikuttaa vähemmän. Tutkielmassa pohditaan toimittajien kiirettä ja taloudellisia paineita juttuja tehtäessä. Kaupallisilla organisaatioilla, jotka pystyvät tuottamaan toimittajien tarvitsemaa aineistoa nopeasti ja ilmaiseksi, on mahdollisuus saada omia viestejään julkisuuteen. Toimittajan saattaa olla vaikea erottaa informaatiota markkinoinnista. Tämä korostui erityisesti tuotetun tilastotiedon perusteella kirjoitetuissa lehtijutuissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11139
Date: 2008-04-14
Subject: markkinointiviestintä
joukkoviestintä
kaupallinen joukkoviestintä
joukkoviestimet
tilastot
tiedotteet
kodintekniikka
lehdistökirjoittelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record