Yritysfuusio organisaatiokulttuurien akkulturaatioprosessina

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Volanen, Tuula
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:38Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:38Z
dc.date.issued 2000-01-12 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11140
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkielmassa on tarkasteltu yritysfuusiossa tapahtuvaa akkulturaatioprosessia ja sitä suuntaavia tekijöitä. Keskeisimpänä tavoitteena on ollut selvittää eri teorioiden pohjalta yritysten organisaatiokulttuurien akkulturoitumisen ja sen esteiden merkitystä fuusioitumisprosessille. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on käytetty A. Nahavandin ja A.R. Malekzadehin fuusiomallia, joka perustuu J.W. Berryn kehittämään akkulturaatiomalliin. Fuusiomallissa esitetään neljä erilaista muotoa, joilla yritysten kulttuurien yhdistyminen voi tapahtua. R. Larsson on tutkinut akkulturoitumisen esteitä fuusioissa ja kehittänyt viitekehyksen akkulturaatio-ongelmien voittamiseksi. Akkulturaatiomallin soveltaminen fuusioiden kuvaamisessa on tutkielmassa keskeistä. Tutkielmassa esitetään sekä emoyrityksen että vallatun yrityksen vaihtoehtoiset akkulturaatiotavat. Myös kulttuurierojen vaikutusta akkulturaatioon käsitellään. Johtopäätöksinä tutkimuksissa todetaan, että onnistunut fuusio ei välttämättä vaadi yritysten kulttuurien sulautumista samankaltaisiksi, vaan kulttuurien yhteensovittaminen voi tapahtua erilaisilla integraation tasoilla. Ratkaisevaksi tekijäksi yhdistymisessä nousee se yhteisymmärryksen aste, jonka työntekijät voivat saavuttaa akkulturaatiosta sekä järkevästi toimeenpantu integraation toteuttaminen. Tärkeimmät lähteet ovat olleet Larssonin (1991) Barriers to Acculturation in Mergers and Acquisitions, Nahavandin ja Malekzadehin (1988) Acculturation in Mergers and Acquisitions, Buonon ja Bowditchin (1989) When cultures collide : The Anatomy of a Merger sekä Larssonin (1989) Organizational Integration of Mergers and Acquisitions: A Case Study of Realization of Synergy Potentials. en
dc.language.iso fi en
dc.subject fuusiot - yritykset en
dc.subject akkulturaatio - organisaatiokulttuuri en
dc.title Yritysfuusio organisaatiokulttuurien akkulturaatioprosessina en
dc.identifier.laitoskoodi 706 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record