Työntekijät ilman rajoja, työntekijät ilman oikeuksia : tapaustutkimus kansainvälisestä työvoimanvälityksestä kansallisvaltiosuvereniteetin muutoksen näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/11144
Julkaisun nimi: Työntekijät ilman rajoja, työntekijät ilman oikeuksia : tapaustutkimus kansainvälisestä työvoimanvälityksestä kansallisvaltiosuvereniteetin muutoksen näkökulmasta
Tekijä: Vänskä-Rajala, Katja
Muu tekijä: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Päiväys: 2008-05-12
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11144
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksen kohde on kansainvälinen työvoimanvälitys globaalitalouden muotona. Sitä tarkastellaan kansallisvaltiosuvereniteetin ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Suvereniteetin muutoksen osalta keskeinen osa teoriaa on Hedley Bullin neomedievalistinen malli, joka pohjautuu ajatukseen monista päällekkäisistä auktoriteeteista ja lojaliteeteista keskiajan tapaan. Viitekehyksen osalta keskeiset lähteet ovat Hedley Bull (1977): The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics ja David Held (1995): Democracy and the Global Order. Tutkimus on kuvaileva tapaustutkimus, jossa tutkimuskohdetta ilmentää kiinalaisten kivimiesten tapaus. Kivimiesten osalta tutkimus kohdistuu ajalle 3/2001-9/2007. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata kansainvälistä työnvälitysteollisuutta ilmiönä ja tarkastella työntekijöiden oikeuksien toteutumista matalasti koulutettujen siirtotyöläisten osalta. Tutkimuksen konteksti on aasialainen työvoimanvälitys, jossa se monissa maissa on osa valtiollista kehitysstrategiaa. Tutkimus pyrkii osoittamaan, millaisia piirteitä siihen yksilön oikeuksien kannalta liittyy. Keskeisiä lähteitä muuttoliikkeen ja työvoimanvälityksen osalta ovat olleet Castles, Stephen & Miller, Mark (1998): The Age of Migration sekä Nicola Piperin ja Rochelle Ballin Aasian sisäistä muuttoliikettä tarkastelleet artikkelit. Tärkeä teos on ollut myös Saskia Sassen (1988): The Mobility of Labor and Capital. A Study in International Investment and Labor Flow. Tutkimuksen keskeisen aineiston muodostavat oikeudenkäyntiasiakirjat, välitysprosessiin liittyvät kiinalaisten ja suomalaisten osapuolten väliset dokumentit ja kivimiesten tapauksesta kirjoitetut lehtiartikkelit. Kirjallista materiaalia on täydennetty yhden kivimiehen haastattelulla, ja taustakeskustelulla Rakennusliiton henkilöiden kanssa. Aineiston käsittelyssä menetelmänä on käytetty kronologista kuvailua. Näin aineisto on saatu tarinan muotoon, jota on voitu tarkastella valitussa viitekehyksessä. Tärkeimpinä tuloksina todetaan tutkimuksen vahvistaneen aasialaisessa kontekstissa esiin tulleen ilmiön, että kansainvälisessä kaupallisessa työvoimanvälityksessä matalasti koulutetun työntekijän asema on oikeuksien näkökulmasta heikko. Tutkimalla työvoimanvälitystä globaalitalouden ilmiönä on voitu myös osoittaa, että heikentyneen kansallisvaltiosuvereniteetin vastapainoksi tarvitaan yhä tehokkaampaa ja parempaa kansainvälistä yhteistyötä, valvontaa ja sanktiojärjestelmää, jotta työnvälitys voisi toimia eettisesti kestävällä pohjalla.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: siirtotyöläiset
ihmisoikeudet
suvereniteetti
globalisaatio


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.02KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot