Työntekijät ilman rajoja, työntekijät ilman oikeuksia : tapaustutkimus kansainvälisestä työvoimanvälityksestä kansallisvaltiosuvereniteetin muutoksen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Vänskä-Rajala, Katja
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:40Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:40Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11144
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen kohde on kansainvälinen työvoimanvälitys globaalitalouden muotona. Sitä tarkastellaan kansallisvaltiosuvereniteetin ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Suvereniteetin muutoksen osalta keskeinen osa teoriaa on Hedley Bullin neomedievalistinen malli, joka pohjautuu ajatukseen monista päällekkäisistä auktoriteeteista ja lojaliteeteista keskiajan tapaan. Viitekehyksen osalta keskeiset lähteet ovat Hedley Bull (1977): The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics ja David Held (1995): Democracy and the Global Order. Tutkimus on kuvaileva tapaustutkimus, jossa tutkimuskohdetta ilmentää kiinalaisten kivimiesten tapaus. Kivimiesten osalta tutkimus kohdistuu ajalle 3/2001-9/2007. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata kansainvälistä työnvälitysteollisuutta ilmiönä ja tarkastella työntekijöiden oikeuksien toteutumista matalasti koulutettujen siirtotyöläisten osalta. Tutkimuksen konteksti on aasialainen työvoimanvälitys, jossa se monissa maissa on osa valtiollista kehitysstrategiaa. Tutkimus pyrkii osoittamaan, millaisia piirteitä siihen yksilön oikeuksien kannalta liittyy. Keskeisiä lähteitä muuttoliikkeen ja työvoimanvälityksen osalta ovat olleet Castles, Stephen & Miller, Mark (1998): The Age of Migration sekä Nicola Piperin ja Rochelle Ballin Aasian sisäistä muuttoliikettä tarkastelleet artikkelit. Tärkeä teos on ollut myös Saskia Sassen (1988): The Mobility of Labor and Capital. A Study in International Investment and Labor Flow. Tutkimuksen keskeisen aineiston muodostavat oikeudenkäyntiasiakirjat, välitysprosessiin liittyvät kiinalaisten ja suomalaisten osapuolten väliset dokumentit ja kivimiesten tapauksesta kirjoitetut lehtiartikkelit. Kirjallista materiaalia on täydennetty yhden kivimiehen haastattelulla, ja taustakeskustelulla Rakennusliiton henkilöiden kanssa. Aineiston käsittelyssä menetelmänä on käytetty kronologista kuvailua. Näin aineisto on saatu tarinan muotoon, jota on voitu tarkastella valitussa viitekehyksessä. Tärkeimpinä tuloksina todetaan tutkimuksen vahvistaneen aasialaisessa kontekstissa esiin tulleen ilmiön, että kansainvälisessä kaupallisessa työvoimanvälityksessä matalasti koulutetun työntekijän asema on oikeuksien näkökulmasta heikko. Tutkimalla työvoimanvälitystä globaalitalouden ilmiönä on voitu myös osoittaa, että heikentyneen kansallisvaltiosuvereniteetin vastapainoksi tarvitaan yhä tehokkaampaa ja parempaa kansainvälistä yhteistyötä, valvontaa ja sanktiojärjestelmää, jotta työnvälitys voisi toimia eettisesti kestävällä pohjalla. en
dc.language.iso fi
dc.subject siirtotyöläiset fi
dc.subject ihmisoikeudet fi
dc.subject suvereniteetti fi
dc.subject globalisaatio fi
dc.title Työntekijät ilman rajoja, työntekijät ilman oikeuksia : tapaustutkimus kansainvälisestä työvoimanvälityksestä kansallisvaltiosuvereniteetin muutoksen näkökulmasta fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record