Uusien uskonnollisten yhteisöjen luonne - Tuomasyhteisö ja Vuorilinna

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalityö (Yhteiskuntapolitiikan laitos) fi
dc.contributor University of Helsinki en
dc.contributor Helsingfors universitet sv
dc.contributor.author Björkstén, Kati ja Kokkola, Susanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:43Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:43Z
dc.date.issued 2000-04-18 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11147
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Työssä tutkitaan uskonnollista yhteisöllisyyttä vallitsevana aikakautena: tarkastelemme uusia, karismaattisesti värittyneitä uskonnollisia yhteisöjä, niiden luonnetta ja asemaa uskonnollisella kentällä. Tutkimme yhteisöllisyyttä aikakauden ilmiönä, perehdymme tarkemmin ottaen siihen, mitä yhteisössä jäsenenä oleminen merkitsee yksilölle. Aikalaisdiagnostinen keskustelu on toiminut tutkimuksessa innoittajana.Keskeisimmät käyttämämme aikalaisdiagnostikot ovat Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Anthony Giddens ja Michel Maffesoli.Heidän lisäkseen sivuamme viime vuosisadan klassikoita, jotka ovat antaneet pohjaa myöhemmälle yhteisöllisyyttä sivuavalle pohdinnalle.Käsittelemme myös suomalaista, viimeaikaista yhteiskuntatieteellistä keskustelua.Työ koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta.Empiirisessä osiossa olemme keränneet tietoa Tuomasyhteisöstä ja Vuorilinnayhteisöstä.Olemme haastatelleet asiantuntijoina uskontotutkijoita, yhteisöjen pappeja sekä perustajajäseniä ja havainnoineet yhteisöjen tilaisuuksissa,sekä haastatelleet yhteisöjen jäseniä. Sekularisaatiotendenssi on yhteiskunnassa vahvasti läsnä, samalla kun eksistenssiä ja uskontoa sivuavat kysymykset ovat pinnalla.Suomalaisella uskonnollisella kentällä kuohuu: kirkolliset muutokset,kuten jumalanpalvelusuudistus,uskonnon välineellistyminen sekä kirkon rooli palvelujen ja psykologisten palkkioiden tarjoajana, ovat herättäneet ristiriitaisia tunteita. Kirkko on menettänyt suosiotaan ja uudet,karismaattisesti värittyneet yhteisöt ovat vallanneet alaa uskonnollisella kentällä. Yhteisöt ovat näkyvästi esillä julkisuudessa. Ne ovat tarkkoja julkisuuskuvastaan, sillä ne kilpailevat keskenään jäsenistä ja käyvät täten jatkuvaa olemassaolon taistelua yhteisöviidakossa.Julkisuuskuva vastaa harvoin yhteisön todellista luonnetta, ja onnellisuusmuurin taakse on vaikeata ulkopuolisen päästä.Jäsenillekin yhteisön luonne aukeaa usein vasta kuukausien jäsenyyden jälkeen. Yhteisöihin liittymällä tavoitellaan subjektiivisesti eri asioita: mielihyvää,toiminnallista elementtiä,kollektiivista yhteenkuuluvuutta,tai samankaltaisten kanssa oloa(hang around-mentaliteetti). Yhteisön on vastattava yksilön subjektiivisia haluja,usko ei ole ainoa tai tärkein syy yhteisöön hakeutumiselle. Yhteisöä ollaan valmiita vaihtamaan, mikäli sen ei katsota täyttävän odotuksia. Yhteisöihin hakeutumisesta muotoutuu osa yksilön elämänpoliittista suunnittelua.Yhteisöt ovat jatkuvasti muutostilassa ja niiden elinkaaren pituus vaihtelee. Ne joutuvat kohtaamaan jäsenensä yksilöinä, huomioimaan heidän tarpeensa, toiveensa ja odotuksensa. Yhteisöille on ominaista dynaamisuus ja refleksiivisyys. Yhteisöt kilpailevat funktionaalisuudestaan tarjoten palveluita, elämyksiä ja viihdettä. Yksilön toiveet ovat ambivalentteja: yhteisöistä haetaan kollektiivista yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista, mutta se halutaan tehdä omilla ehdoilla, olemalla yksilöitä kollektiivisessa. Jatkuva hyvän olon tavoittelu ja aina tarkoituksenmukaisemman yhteisön etsiminen johtaa siihen, että yksilö vaeltaa loputtomasti yhteisöviidakossa. Yhteisöt puolestaan taiteilevat jäsentensä tarpeiden ja toiveiden, yksilöllisyyden sallimisen ja kollektiivisten siteiden luomisen ristivedossa. en
dc.language.iso fi en
dc.subject yhteisö en
dc.subject postmoderni en
dc.subject uskonto en
dc.subject uskonnollinen yhteisö en
dc.title Uusien uskonnollisten yhteisöjen luonne - Tuomasyhteisö ja Vuorilinna en
dc.identifier.laitoskoodi 7051 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record