Yrityksen riskienhallinta ja markkinariskiltä suojautuminen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Salomaa, Sanna Kaisa
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:48Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:48Z
dc.date.issued 2001-09-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11153
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Riskienhallinnan avulla yritys pyrkii pienentämään liiketoimintaansa liittyviä riskejä. Tässä pro gradu ?tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan hintojen ja kurssien vaihtelulta eli markkinariskiltä suojautumista osana yrityksen riskienhallintaa ja pyritään arvioimaan toiminnan hyödyllisyyttä yrityksen omistajien kannalta. Täydellisillä pääomamarkkinoilla yrityskohtainen markkinariskiltä suojautuminen ei vaikuta yrityksen arvoon, mutta markkinoiden ollessa epätäydelliset suojautuminen voi nostaa yrityksen arvoa. Epäsymmetrinen informaatio, transaktiokustannukset ja verot aiheuttavat yritykselle kustannuksia, joita se suojautumalla voi alentaa. Epäsymmetrisestä informaatiosta yrityksen ja ulkopuolisten rahoittajien välillä aiheutuvia rahoituskustannuksia voidaan suojautumalla alentaa, jolloin niiden vaikutus yrityksen investointiasteeseen ja pääomarakenteeseen vähenee. Suojautumalla voidaan vaikuttaa myös agentuurikustannuksiin, joita syntyy omistajien ja ulkopuolisten rahoittajien ja toisaalta omistajien ja johdon välisistä intressiristiriidoista. Edellä mainittuja hyötyjä ei synny, jos johto tai omistajat suojautuvat omaan lukuunsa. Suojautumisella tarkoitetaan yrityksen arvon riippuvuuden vähentämistä satunnaismuuttujien muutoksista ja se toteutetaan tavallisimmin suojaamalla tulevia kassavirtoja johdannaisten avulla. Tietyin oletuksin optimaalinen suojausaste voidaan yksikäsitteisesti ratkaista ja yksinkertaisimmassa tapauksessa yrityksen kannattaa suojata kaikki tulevat kassavirtansa. Yleisemmillä oletuksilla yrityksen arvon maksimoivaa suojausastetta ei yksikäsitteisesti voida ratkaista. Empiiristen tutkimusten valossa tärkeimpiä suojautumispäätökseen vaikuttavia tekijöitä näyttävät olevan yrityksen käytössä olevat resurssit sekä edellytykset vähentää riskiä käytettävissä olevien instrumenttien avulla. Empiiristen tutkimusten ongelmana on tosin tutkimusaineiston niukka saatavuus sekä muuttujien määrittelyyn liittyvät kysymykset. Yrityskohtainen markkinariskiltä suojautuminen voi siis tietyin edellytyksin nostaa yrityksen arvoa ja olla näin omistajien kannalta hyödyllistä toimintaa. Oleellista on arvioida saavutettavia hyötyjä suhteessa kustannuksiin, koska yrityksen arvon maksimoivaa suojausastetta ei välttämättä voida yksikäsitteisesti ratkaista ja koska suojaustoiminnan perustaminen ja sen ylläpitäminen vaatii resursseja. en
dc.language.iso fi
dc.title Yrityksen riskienhallinta ja markkinariskiltä suojautuminen fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.subject.ysa riskit fi
dc.subject.ysa riskienhallinta fi
dc.subject.ysa yritykset fi
dc.subject.ysa investoinnit fi
dc.subject.ysa rahoitus fi
dc.subject.ysa kustannukset fi
dc.subject.ysa johdannaiset fi
dc.subject.ysa suojautuminen fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record