Fackförbund på tvären - en studie över tre fackförbund och det inkomstpolitiska avtalet för åren 1992-1993

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Nandelstadh, Casper von
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:50Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:50Z
dc.date.issued 2003-10-10 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11156
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Studien har två syften. För det första att ta reda på varför fackförbund väljer att inte godta det av centralförbunden och regeringen överenskomna inkomstpolitiska avtalet. För det andra att bedöma om denna strategi som kallas friåkning leder till ett för fackförbundet fördelaktigare kollektivavtal. Fackförbunden i denna studie är Elbranschens fackförbund som valde friåkandet för telebranschen, Byggnadsförbundet för husbyggnadsbranschens del och Gummi- och läderarbetarnas förbund i fråga om bildäcks- och gummiindustrin. Det inkomstpolitiska avtal förbunden hade att ta ställning till gällde åren 1992–1993. Studiens referensram har inspirerats av Leif Lewins teorier om den rationella aktören som han presenterat i bland annat Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år. Jag har också presenterat det systemteoretiska perspektivet. De tre friåkarförbunden förenas ideologiskt genom att de alla tre enligt sina stadgar strävar efter att förvandla produktionssystemet till socialistiskt. Men när det gäller de specifika motiveringarna just denna gång skiljer de sig åt. Gummi- och läderarbetarnas fackförbunds syn på löneutvecklingen i sina branscher var den att inga löneglidningar förekommer, alltså var det viktigt att avtala om löneförhöjningarna. Byggnadsförbundet uppgav en förnyelse av förtroendemannaavtalet som orsak till friåkandet och Elbranschens fackförbund ansåg att telebranschen hamnat på efterkälken i avlöningen jämfört med övriga löntagare. År 1991 såg de sin chans att korrigera detta då omsättningen i telebranschen ökat. Samhällsekonomin i övrigt upplevde samtidigt en dramatisk konjunkturnedgång. Lyckades fackförbunden förbättra sina kollektivavtal genom friåkandet? Även här skiljer sig fackförbunden från varandra. Elbranschens fackförbund uppnådde de största framgångarna och det är inget tvivel om att friåkandet lönade sig för förbundet och dess medlemmar. Gummi- och läderarbetarnas förbund lyckades höja vissa tillägg i båda branscherna och inom gummiidustrin gavs huvudförtroendemännen rätt att ägna all arbetstid för förtroendeuppdraget. Byggnadsförbundets resultat är däremot svårare att bedöma. Visserligen nåddes ett nytt förtroendemannaavtal för husbyggnadsbranschen. Men snarast var det väl en avvärjningsseger där facket lyckades förhindra de av arbetsgivarna tänkta försämringarna. Eftersom friåkandet inte medförde några direkta kostnader för fackförbundens medlemmar annat än i telebranschen där övertidsförbud rådde i tio dagar kan man konstatera att det lönade sig att friåka inför avtalen år 1992–1993. en
dc.language.iso sv en
dc.subject arbetsmarknadsorganisationer - fackföreningar en
dc.subject kollektivavtal en
dc.subject inkomstpolitik - avtal en
dc.title Fackförbund på tvären - en studie över tre fackförbund och det inkomstpolitiska avtalet för åren 1992-1993 en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record