Utvecklingssamtalens fördelar och problem i riksdagsorganisationen : En fallstudie av övergången till resultat- och utvecklingssamtal i riksdagens kansli

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11160
Title: Utvecklingssamtalens fördelar och problem i riksdagsorganisationen : En fallstudie av övergången till resultat- och utvecklingssamtal i riksdagens kansli
Author: Stenfors, Marina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-04-28
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11160
Thesis level: master's thesis
Abstract: Denna undersöknings mål är att undersöka om utvecklingssamtalen passar in i riksdagens kanslis organisation. Undersökningen vill få reda på vilka de av personalen upplevda fördelarna och problemen med utvecklingssamtalen är. Dessutom är målet att ta reda på om man uppnått de mål som man uppställt i det personalpolitiska programmet för samtalen, samt undersöka vad personalens syn varit på utvecklingssamtalens kvalitet. Undersökningen är kvantitativ till sin metod. Undersökningens empiriska material har samlats in genom ett frågeformulär som delats ut bland personalen i riksdagens kansli. Personerna till enkätundersökningen valdes genom urval. Undersökningen visade, att största delen av de i det personalpolitiska programmet uppställda målen för utvecklingssamtalen uppnåtts enligt de anställda. Personalens syn på utvecklingssamtalens kvalitet var också positiv; de flesta av både chefer och anställda var nöjda med sitt utvecklingssamtal. Mest problem fanns i blanketten som använts som stomme för utvecklingssamtalet; en stor del av de svarande ansåg att utvecklingssamtalets olika teman inte var väldisponerade på blanketten och en stor grupp av de svarande hade svårt att säga ifall utvecklingssamtalsblanketten mätte hur väl man lyckats i arbetet eller inte. Undersökningen visade vidare att fördelarna med utvecklingssamtalen var att de inverkat positivt på de olika arbetsenheternas arbetsklimat i riksdagens kansli, att de flesta ansåg att utvecklingssamtalet säkerställt personalens kunnande samt att utvecklingssamtalet förbättrat de allmänna förhållandena på arbetsplatsen. Undersökningen visade att utvecklingssamtalen väl passar in i riksdagens organisation.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kehityskeskustelut
eduskunnan kanslia
johtaminen
henkilöstöjohtaminen
johtajuus
utvecklingssamtal
riksdagens kansli
personalledning
ledarskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record