Inkludering av pojkar med autism i ungdomsgårdens fritidsverksamhet

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11165
Titel: Inkludering av pojkar med autism i ungdomsgårdens fritidsverksamhet
Författare: Bergström, Myrna Sofia Regina
Medarbetare: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Datum: 2007-10-08
Språk: sv
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11165
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstrakt: På uppdrag av Autism- och Aspergerförbundet har jag undersökt ett projekt som försiggår på en ungdomsgård. Projektet är ett samarbete mellan en eftermiddagsverksamhet för ungdomar med autism och en ungdomsgård. Huvudsyftet med projektet är att ungdomarna med autism, som i det här fallet alla är pojkar, skall få fungera med andra unga människor. Normaliseringsprincipen handlar om att personer med utvecklingsstörning och funktionshinder skall få uppleva vardagsvillkor och levnadsmönster som ligger så nära det normala som möjligt. I avhandlingen diskuterar jag Bengt Nirjes syn på normaliseringsprincipen samt frågor kring normalitet. Även begreppen integration, inklusion och segregation diskuteras. Till socalarbetets grunduppgifter hör att minska på social utstötning och diskriminering, vilket man gör med att skydda svaga människor och utveckla system som hjälper människor att utnyttja sina egna resurser. Med projektet på ungdomsgården vill man utveckla de autistiska pojkarnas sociala färdigheter samt färdigheter i att behärska fritiden. Jag har i min pro-gradu avhandling haft denna verksamhet som material i min undersökning. Genom att skapa mig en helhetsbild av projektet har jag forskat i hur inkluderingen av pojkarna med autism fungerar på ungdomsgården. För att skapa mig en helhetsbild har jag gjort en fallstudie, i vilken det ingått deltagande observation, intervjuer med föräldrar samt intervjuer med dem som jobbar på eftermiddagsklubben. På grund av svårigheter i att hitta forskning kring inklusion av personer md autism har jag även använt mig av inklusionsforskning gällande utvecklingsstörda och funktionshindrade. Jag har mest hänvisat till nordisk inklusionsforskning, bl.a. en longitudinell undersökning av Tullie Rabe och Anders Hill samt Borggunn Ytterhus forskning kring barns sociala resurser. De autistiska pojkarna var väldigt olika varandra. Därför var utgångsläget med tanke på inklusion olika för envar. Alla pojkar trivdes dock på ungdomsgården och med att få vara med andra unga människor. Många av pojkarna sökte sig till de andra människorna trots att de nödvändigtvis inte kunde kommunicera med dem och de påverkades av stämningen på ungdomsgården. På ungdomsgården var det mera fråga om fysisk inklusion medan social inklusion endast skedde i enstaka fall.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: autism
inklusion
ungdomsgårdar
fallstudie


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.91Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post