A real-ostion model for venture proects with near-optimal stopping rules

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/11170
Julkaisun nimi: A real-ostion model for venture proects with near-optimal stopping rules
Tekijä: Nordlund, Toni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2003-08-20
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11170
Opinnäytteen taso: Lisensiaatintyö
Tiivistelmä: Riskisijoittamisella (venture capital) tarkoitetaan yleisesti sijoitusten tekemistä kohteisiin,joilla on vahvat kasvuedellytykset mutta ei pääsyä pääomamarkkinoille. Työn tavoitteena on tutkia tällaisten kohteiden rationaalista arvottamista rakentamalla malli, jossa riskiprojekti(venture project) toteutetaan perinteisesti kahden komplementaarisen osapuolenyhteistyönä. Rahoittaja (venture capitalist) panostaa projektiin osakesijoituksilla, kun taas yrittäjän (entrepreneur) panos muodostuu henkisestä pääomasta. Työ lähtee liikkeelle oletuksesta, että rahoittajan pääomapanostus on vaiheistettua, mikä antaa hänelle vahvan aseman projektin kontrolloimisessa: rahoittaja käy periodisesti läpi projektin kehitysvaiheensekä tulevaisuuden näkymät. Jos projekti osoittautuu epäonnistuneeksi, rahoittaja voi poistua välittömästi nolla tuotolla. Päätavoitteena rahoittajalla on kuitenkin määrittää optimaalinen ajoitus ensitarjousmyynnille (IPO), jossa kertynyt osuus projektin osakepääomasta suunnataan markkinoille. Tästä johtuen projektin rationaalinen arvottaminen ilmenee optimaalisen pysäytyksen ongelmana, jota työssä lähestytään reaalioptioiden näkökulmasta. Dynaamisen ohjelmoinnin optimaalisuusperiaatteeseen sekä yleiseen pysäytysteoriaan nojaten riskiprojektin rationaalinen arvo sekä optimaalinen pysäytyssääntö (stopping rule) johdetaan yksityiskohtaisesti. Eksessiivisen majorantin käsite ja pysäytyssäännön regulariteetti tuodaan esille analyysin keskeisinä rakennuspalikoina. Osoittautuu, että rationaalinen hinta voidaan ilmaista ns. pienimmällä eksessiivisellä majorantilla, joka pitää sisällään vaiheistetun pääomapanostuksen synnyttämän time-to-build elementin. Uutuutena riskirahoituskirjallisuudessa työssä esitellään melkein optimaaliset (near-optimal) pysäytyssäännöt optimaalisen säännön rinnalla. Poikkeama optimaalisuudesta tulkitaan yksinkertaisesti siten että projekti pysäytetään, vaikka time-to-build elementin arvo on suurempi kuin välitön tuotto. Sekä optimaalista sääntöä että melkein optimaalisia sääntöjä sovelletaan joihinkin riskirahoitusteorian mielenkiintoisia ongelmiin. Työssä mm. tutkitaan yrittäjän outside optioiden vaikutusta projektin rationaalisen reaalioptioarvoon sekä rahoittajan optimaalisen pysäytysstrategiaan. Optimaalista pysäytyssääntöä hyödyntäen työssä johdetaan lopuksi riittävät ehdot pysäytyksen - ja etenkin ensitarjousmyynnin - epäoptimaalisuudelle. Peruslähteinä työssä ovat mm. seuraavat:Shiryayev, A. N. (1978): Optimal Stopping Rules. Springer-Verlag. Harrison, J.M., and Kreps, D.M. (1979): Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets. Journal of Economic Theory, vol. 20, ss. 381-408. Trigeorgis, Lenos (1996): Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The MIT Press.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: riskisijoittaminen
reaalioptiot
optimaalinen pysäytys
melkein optimaalinen pysäytys


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.19KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot