Ryssland - en maffiadominerad stat?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11183
Title: Ryssland - en maffiadominerad stat?
Author: Majuri, Rebecca
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-12-03
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11183
Thesis level: master's thesis
Abstract: Fastän min avhandling är statsvetenskaplig och har som mål en vidgad förståelse av Rysslands politiska system, har arbetet även vinklingar av kriminologi, ekonomi och kulturantropologi. Då det talas om den ryska organiserade brottsligheten och dess förbindelser till landets politiska och ekonomiska elit, är inte all tillgänglig information tillförlitlig. Att bevisa enskilda uppgifters sanningsenlighet har inte det ryska juridiska systemet eller ens västerländska underrättelsetjänster lyckats klarlägga. Därför är det viktigt att granska fenomenet som undersökas, i dess kulturella kontext. I avhandlingens första del, "De ryska begreppens särdrag" presenteras hur och användande sig av vilka begrepp och ord som ryssarna har byggt upp en bild av sin verklighet, gestaltat sin situation. Den andra delen av arbetet är kronologisk, och särskiljer den historiska process där den ryska organiserade brottsligheten och statapparaten har mötts. Den tredje delen utgörs av slutsatser. Den traditionella västerländska förklaringen ifrågasätts i detta arbete. Avsikten är att påvisa att vi kan förklara Rysslands politiska förändringar och betydelsen av brottslighetens tilltagande utgående från landets egna kulturella drag och användande sig av nätverksverksamhet som t.ex. blat. I motsats till de flesta västerländska utvärderingar, stöder de resultat som erhållits i denna undersökning inte påståenden om marknadsekonomins och demokratins seger i Ryssland. Landet kan istället karakteriseras som en kleptokratisk maffiadominserad stat med bilaterala monopol som styrs av korrumperad politisk elit som är sammanvävd med oligarkerna och den organiserade brottsligheten. Redan medlemmar av den sovjetiska eliten samarbetade med landets organiserade brottslighet. De tillskansade sig inofficiell egendom under sovjettiden på den grå marknaden eller genom att förskingra statens egendom, behövde perestrojkan för att legalisera det som redan inofficiellt tillhörde dem och organiserade privatiseringen av Rysslands basrikedomar för att lägga beslag på de verkliga dyrgriparna i den ryska ekonomin. Vad innebär "den ryska erfarenheten" för statslära där man traditionellt har begrundat politiska institutioner och politiskt (gott) beteende? Den ryska empirin ger i dagens läge möjligheter att på nytt ta upp till behandling ämnen som redan fallit i skugga i den västerländska statsläran. Som källor har använts bl.a.Rose-Ackerman Susan: Corruption and Government, Leif Lewin: Ideologi och Strategi, samt Klebnikov Paul: Godfather of the Kremlin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ryssland
organiserad brottslighet
oligarker


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record