Technological Determinism Revised and Reconsidered

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11196
Title: Technological Determinism Revised and Reconsidered
Author: Paukkonen, Ville Erkki Juhana
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Käytännöllisen filosofian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för praktisk filosofi
Date: 2005-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11196
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: Argumentoin että teknologinen determinismi on yksi merkittävimmistä filosofisista tekniikan teorioista ja sitä tulee siksi tutkia. Perinteisesti teknologinen determinismi on käsitetty tekniikan autonomian osaksi taikka toisin päin. Kuitenkin nämä kaksi teoriaa voidaan erottaa toisistaan. Tekniikan autonomia implikoi teknologisen determinismin muttei toisinpäin. Puolustan työssäni teknologista determinismiä mutta torjun tekniikan autonomian. Peruskysymys teknologisessa determinismissä on onko tekniikka yksi yhteiskunnallisen muutoksen pääasiallisista selittävistä tekijöistä ja jos on niin millä tavalla. Kyseessä on ainakin kaksi yhteen kietoutunutta kysymystä; mitä on tekniikka ja kuinka se muuttaa yhteiskuntaa. Vastataksemme jälkimmäiseen kysymykseen meidän tulee katsoa klassiseen filosofiseen keskusteluun determinismistä. Perinteisesti determinismin metaforana teknologisen determinismin yhteydessä on käytetty Laplacelaista determinismiä, jossa maailma nähdään analogisena valtavalle kellokoneistolle: jos tiedämme maailman nykyisen tilan ja sitä ohjaavat lait, voimme laskea minkä tahansa tulevan tapahtuman. Tämä tekee vapaan tahdon mahdottomaksi. Voimme kuitenkin hyväksyä ns. kompatibilistisen kannan determinismistä ja vapaasta tahdosta, jonka mukaan molemmat voivat vallita samaan aikaan: tekomme voivat olla kausaalisesti määräytyneitä, mutta ainakin joskus olemme kuitenkin vastuussa niistä. Sovellettuna teknologiseen determinismiin tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tekniikka muuttaakin kulttuuriamme, niin me voimme ainakin joissakin tapauksissa vaikuttaa takaisin tekniikkaan. Toinen teknologisen determinismin ymmärrystä määrittävä tekijä on yleinen ymmärrys tekniikasta. Pyrin eksplikoimaan Jacques Ellulin esittämiä "tekniikan karakterologioita", jotka pyrkivät kuvaamaan tekniikkaa sen tärkeimpien ihmistä ja kulttuuria muovaavien piirteiden kautta. Nämä piirteet tarvitsevat kuitenkin täydennystä jotta ymmärrämme paremmin tekniikan sosiaalisia piirteitä. Täydennän Ellulin esittämiä piirteitä Andrew Feenbergin esittämällä ns. instrumentalisaation teorialla. Yhdessä nämä kaksi teoriaa oikein ymmärrettynä ja joiltain osin kritisoituina muodostavat ns. muunnellun essentialistisen kuvan tekniikasta, joka tekee teknologisen determinismin helpommin hyväksyttäväksi. Perinteinen teknologinen determinismi on ylikorostanut "teknisen järjen" vastakkaisuutta ja jopa uhkaa kulttuurille ja perinteisille humanistisille arvoille. Vaikka tekniikka tekeekin joistain perinteisistä arvoista hyödyttömiä se myös luo uusia arvoja muokatessaan kulttuuria. Tämän takia essentialisin kysymys on niin tärkeä tekniikan yhteydessä: vastaus kysymykseen onko tekniikka neutraalia vai arvosidonnaista määrää ymmärryksemme tekniikan vaikutuksesta yhteiskuntaan ja myös meidän mahdollisuuksistamme vaikuttaa tekniikkaan. Tästä näkökulmasta huomaamme että teknologisen determinismi vastakohtana on teknologinen voluntarismi, jonka mukaan tekniikka on neutraali välineiden joukko joka ei olennaisesti muuta käyttäjiään. Tämä on harhaluulo jonka teknologinen determinismi voi purkaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: filosofia
teknologia
tekniikka
determinismi
tekniikan filosofia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record