Sociala representationer och socialbyråns barnskyddsarbete - en studie av skrivelser i Helsingin Sanomat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11200
Title: Sociala representationer och socialbyråns barnskyddsarbete - en studie av skrivelser i Helsingin Sanomat
Author: Holmroos, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-12-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/11200
Thesis level: master's thesis
Abstract: I denna pro gradu-avhandling studeras samhällets föreställningar om socialbyråns barnskyddsarbete. Som teoretisk utgångspunkt används Serge Moscovicis teori om sociala representationer, enligt vilken tidningsskrivelser inverkar på de sociala representationerna som människor har om olika företeelser i samhället. Den grundläggande tanken i undersökningen är att finna de föreställningar av socialbyråernas barnskyddsarbete som framgår i Helsingin Sanomat och studera dem i form av byggstenar för de sociala representationer om barnskyddet som cirkulerar i vårt samhälle. Föreställningarna om barnskyddet undersöks i denna studie i form av en kvalitativ studie och som forskningsmetod används Grounded theory-metoden. Som undersökningsmaterial används tidningens skrivelser samt insändare som behandlar socialbyråns barnskyddsarbete. Tidningsskrivelserna och insändarna har valts från tre olika perioder under åren 1998, 1999 och 2001. Variation i resultaten mellan de olika undersökningsperioderna klarläggs. Föreställningarna om socialbyråns barnskyddsarbete delas enligt resultaten upp i tre kategorier. Barnskyddet ses på en allmän nivå som nödvändigt arbete i vilket man strävar till god kvalitet, medan ekonomin och samhällets värderingar långt bestämmer hur arbetet kan utformas. Den andra kategorin behandlar barnskyddssocialarbetarens uppgifter öppenvård, omhändertagande, placering i vård utanför hemmet samt vissa andra uppgifter. Prioritering av öppenvården poängteras. Det anses viktigt att omhändertagandet används som sista utväg, medan ett välmotiverat omhändertagande enligt skrivelserna för barnets välbefinnandes skull borde göras i tid. I den tredje kategorin framhävs socialarbetarens egenskaper och resurser, där oro, misstankar och goda erfarenheter anses vara positiva och bland annat brist på intresse och ansvar samt för stor makt anses vara negativa. Socialarbetarna anses ha bra yrkeskunskap, medan den dåliga uppskattningen av arbetet leder till att det förekommer obehörighet inom yrkesgruppen. Det hot som socialarbetarnas makt i fråga om tvångsåtgärder utgör ställs i fråga med tanke på socialarbetarens verkliga befogenheter. Centrala källor: Moscovici, S. (1984a). The phenomenon of social representations. I Farr, R. (red.). Social representations; Mikkola, M. & Helminen, J. (1994). Lastensuojelu; Pulma, P. (1987). Kerjuuluvasta perhekuntoutukseen; Lapsuuden yhteiskunnallistuminen ja lastensuojelun kehitys Suomessa. I Pulma, P. & Turpeinen, O. (ed.) Suomen lastensuojelun historia; Moscovici, S. (2000). Social Representations; Explorations in Social Psychology.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sociala representationer
socialt arbete
barnskydd


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record