Tiede- ja teknologiapolitiikka Suomessa : Valtion tiedeneuvoston ja tiede- ja teknologianeuvoston katsauksissa käyty keskustelu vuosina 1973-2003

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11207
Title: Tiede- ja teknologiapolitiikka Suomessa : Valtion tiedeneuvoston ja tiede- ja teknologianeuvoston katsauksissa käyty keskustelu vuosina 1973-2003
Author: Kahma, Nina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2005-03-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11207
Thesis level: master's thesis
Abstract: Teknologian kehitystä on tavallisesti pidetty merkittävänä yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Tiede- ja teknologiapolitiikalla tarkoitetaan tieteen ja teknologian ohjailuun tähtääviä julkisen vallan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Yleensä puhutaan tiede- ja teknologiapolitiikasta, mutta myös teknologiapolitiikan ja innovaatiopolitiikan käsitteitä käytetään. Tämän tutkielman aiheena on tiede- ja teknologiapoliittisissa katsauksissa käyty keskustelu. Empiirisenä aineistona ovat valtion tiedeneuvoston katsaukset vuosina 1973-1984 sekä valtion tiede- ja teknologianeuvoston katsaukset vuosina 1987-2003. Tutkielman tarkoituksena on analysoida tiede- ja teknologiapoliittisissa ohjelmissa esiintyviä diskursiivisia muodostelmia ja niiden muutosta Michel Foucault"n tiedon arkeologian ja sitä koskevien kirjoitusten valossa. Diskursiivisella muodostelmalla tarkoitetaan tekstien taustalta löytyviä sääntöjä, joiden kautta määrittyy, millaisia päämääriä teksteissä voi esiintyä, millaisia käsitteitä voidaan käyttää, millaisina puhujat esitetään ja millaisia strategioita päämäärien saavuttamiseksi esitetään. Aineistoa tarkastellaan kahdella tasolla: ensinnäkin pyritään selvittämään katsausten sisältöä ja teemoja. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, mitä katsauksissa kerrotaan politiikasta ja sen muutoksesta sekä teknologiasta politiikan kohteena. Toiseksi tekstejä analysoidaan diskursiivisen muodostelman mallin avulla. Analyysin tuloksena aineistosta löydetään yksi diskursiivinen muodostelma ja yksi sumea diskursiivinen elementti. 1970-luvulta aina 1990-luvun puoliväliin asti teksteissä esiintyy teknistieteellinen diskursiivinen muodostelma, joka perustuu oletukselle, että tieteen avulla voidaan hallita teknologiaa, ja määrätietoisen, valtiojohtoisen politiikan avulla voidaan saada aikaan teknologian ja yhteiskunnan kehittymistä. Teknistieteellinen diskursiivinen muodostelma muuttuu perusteellisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen, jolloin katsauksissa korostuvat sosiaaliset elementit, kuten yksilöiden ja yritysten tieto ja osaaminen kansallisen menestyksen ehtona. Muutos tulkitaan diskursiivisen muodostelman hämärtymisenä ja muodostelman rajan siirtymisenä yhteiskuntapolitiikan suuntaan. Aineiston analyysin perusteella voidaan todeta, että diskursiiviset muodostelmat ovat hitaasti muuttuvia rakennelmia. Voidaan myös todeta, että diskursiivisen muodostelman sisällä hitaimmin muuttuvat toiminnan päämäärät ja niiden saavuttamiseksi esitetyt strategiat ja nopeimmin teksteissä käytetyt käsitteet ja puhujankuvat.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Foucault, Michel
tiedepolitiikka
teknologiapolitiikka
tiedeneuvosto
tiede- ja teknologianeuvosto
Suomi
1970-2000-luku
viranomaisasiakirjat
tiedon arkeologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record