Julkisuuden vankina : Haastattelututkimus sensaatiojournalismin pelisäännöistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Pelkonen, Jaana
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:37:34Z
dc.date.available 2009-09-08T09:37:34Z
dc.date.issued 2007-12-10 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11212
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on selventää suomalaisen sensaatiojournalismin pelisääntöjä sensaatiolehdissä työskentelevien toimittajien näkökulmasta. Pelisäännöillä tarkoitan tutkimuksessani niitä periaatteita ja toimintatapoja, joilla sensaatiolehtien jutut syntyvät. Erityisen kiinnostunut olin siitä, miten sananvapauden ja yksityisyyden suojan välinen suhde määräytyy kaupallisten periaatteiden ohjaamassa mediamaailmassa. Teoreettisessa osassa luon katsauksen tabloidilehtien ja niiden suomalaisten vastineiden, eli sensaatiolehtien, historiaan. Sensaatiojournalismia Suomessa harjoittavat Iltalehti, Ilta-Sanomat, Hymy, OHO! ja 7 Päivää -lehti. Tarkastelen myös tabloidisaatio-keskustelua ja tabloidisaatiolle tyypillisiä kehityspiirteitä, kuten lehtien sisällön henkilöitymistä ja intimisoitumista. Lisäksi esittelen suomalaisen journalismin itsesääntelyä ja ulkoista sääntelyä sekä niiden välistä suhdetta. Keskeisiä kotimaisia tutkimuksia oman tutkimukseni kannalta ovat muun muassa Juha Herkmanin (2005) väitöskirja Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto. Median markkinoituminen ja televisioituminen sekä Päivi Tiilikan (2007) väitöskirja Sananvapaus ja yksilönsuoja, lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen. Ulkomaisista tabloidisaatiota käsittelevistä teoksista tärkeänä lähteenäni on toiminut muun muassa Colin Sparksin ja John Tullochin (2000) Tabloid Tales. Global Debates over Media Standards. Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Haastattelin kahdeksaa sensaatiolehdissä työskentelevää toimittajaa. Analyysini muodostui usean eri vaiheen jälkeen, joiden aikana laadin teemakortistoja ja luokittelurunkoja. Analyysimenetelmäni pohjautuu Hirsjärven ja Hurmeen (2000) sekä Eskolan ja Suorannan (2005) näkemyksiin laadullisen aineiston analysointitavoista. Tutkimukseni valossa sensaatiojournalismin toimintalogiikka näyttäytyy varsin kovana ja armottomana. Eettistä harkintaa tärkeämmän sijan sensaatiolehden toimittajan arjessa näyttäisivät saavan pohdinnat siitä, täyttääkö toiminta lain asettamat edellytykset. Yleisellä kiinnostavuudella ja ns. hiljaisella suostumuksella perustellaan esimerkiksi journalistin etiikan näkökulmasta arveluttavalta vaikuttavien juttujen julkaisemista. Ilmaiset etelänmatkat ja haastatteluista saatavat rahapalkkiot houkuttavat julkisuuden henkilöitä helposti mukaan peliin, jossa varomattoman käy ennen pitkää huonosti. Avautumalla kerran yksityisasioistaan, julkisuuden henkilön katsotaan antavan suostumuksen yksityisasioidensa käsittelyyn jatkossakin. Mahdollisuudet vetäytyä julkisuudesta ovat varsin vähäiset, jos sinne kerran on astunut. Pärjätäkseen julkisuudessa, julkisuuden henkilöiden tulisikin toimittajien mukaan perehtyä pelin sääntöihin. Toimittajat antoivat mielellään toimintaohjeita muille, mutta he olivat selvästi haluttomampia pohtimaan oman toimintansa eettisiä rajoja. en
dc.language.iso fi en
dc.subject sensaatiolehdet en
dc.subject journalismi -- etiikka en
dc.subject julkisuuden henkilöt en
dc.subject lehdistökirjoittelu en
dc.subject tabloidisaatio en
dc.subject viihteellistyminen en
dc.subject yksilönsuoja en
dc.subject yksityiselämä en
dc.subject yksityisyys en
dc.title Julkisuuden vankina : Haastattelututkimus sensaatiojournalismin pelisäännöistä en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record