Sokkielämyksen jäljillä : Nykytaiteen museo informaatioyhteiskunnan kritiikin näyttämönä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11234
Title: Sokkielämyksen jäljillä : Nykytaiteen museo informaatioyhteiskunnan kritiikin näyttämönä
Author: Muurimäki, Mia
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2008-03-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11234
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on nykytaiteen yhteiskuntakriittisyys ja tutkimuskontekstina Nykytaiteen museo Kiasma. Tutkimuksen taustateoria on Scott Lashin diagnoosi informaatioyhteiskunnasta. Informaatiojärjestyksessä valta sijaitsee asiantuntijuusjärjestelmien, diskurssien ja narrativien sijaan itse informaatiossa, jatkuvassa datan liikkeessä. Näissä oloissa yhteiskunnallisen kritiikin on löydettävä uusia, ei-diskursiivisia muotoja. Signaalinomainen, sokkivaikutteinen nykytaide on Lashille tärkeä informaatiojärjestyksen sisäisen kritiikin väline. Tutkimuksessa pohditaan, mitkä ovat julkisesti rahoitetun, modernisaatiokehityksessä muovautuneen museo-organisaation mahdollisuudet osallistua yhteiskuntakriittiseen keskusteluun käyttämällä näitä välineitä. Tutkimuksessa testataan yhteiskuntakriittisten sisältöjen löytymistä ja avautumista ei-kävijöiden ja potentiaalisten kävijöiden avulla. Taideteosten kohtaamista jäsennetään arvioinnin, pelaamisen ja torjumisen käsittein. Arviointi edellyttää etäisyyden ottamista teoksesta, representaatiosta. Pelaaminen rakentuu sosiaalisuudelle ja teosten täydentämiselle omien assosiaatioiden pohjalta. Pelaamisessa staattinen representaatio muuttuu eläväksi presentaatioksi. Sokkielämyksen torjumisen käsite on peräisin Lashin alkuperäisenä informaatioteoreetikkona pitämältä Walter Benjaminilta. Torjuminen on hedelmällistä, sillä se on väylä esiymmärryksen horjumiseen ja uusien käsitysten synnyttämiseen. Tutkimuksen keskeisimmän aineiston muodostavat vuonna 1998 kerätyt kaksi ryhmähaastattelua ja vuonna 2007 ns. Friendly Stranger -menetelmällä sekä avoimella teemahaastattelulla kerätyt seitsemän yksittäistä haastattelua. Metodologisena välineenä käytetään Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen (1997) kehittämiä Julien Greimasin semiotiikkaan pohjautuvia veridiktorisia semioottisia neliöitä. Veridiktoristen modaliteettien, ilmenemisen ja olemisen, ei-ilmenemisen ja ei-olemisen kautta päästään kiinni hermeneuttisesti etenevään havaitsemisen ja tulkinnan prosessiin. Teosten tulkintaa jäsennetään semioottisesta neliöstä peräisin olevilla itsestäänselvyyden, salatun sisällön ja illuusion käsitteiden avulla. Ei-olevan ja ei-ilmenevän ulottuvuutta kutsutaan yleensä virheeksi, mutta tässä tutkimuksessa siihen hahmottuu imaginaarinen, yksilön omaperäinen, assosiatiivinen tulkintatyö. Miltei kaikki haastateltavat sekä arvioivat, pelaavat, että torjuvat. Yhteiskunnallisia teemoja hahmottuu, mutta ne vaikuttavat jäävän yksittäisiksi havainnoiksi esiymmärryksen puitteisiin. Tutkimuksen merkittävimmäksi anniksi muodostuu haastateltavien suhde imaginaarisen alueella pelailuun – virheen tilaan, jossa toiset viihtyvät, toiset eivät. Haastateltavien hiljaisuus ja hapuilu imaginaarisen rajoilla paljastaa vaikeuksia sosiaalisista sopivuussäännöistä poikkeavien tulkintojen esittämisessä. Tämä saa aavistelemaan kokemusten monikerroksisuutta. Pirstoutuneiden identiteettien postmodernissa maailmassa ihmiset saattavat puhua yhtä ajatellessaan toista. Niinpä kuvan, representaation vaarallisuus paljastuu ihmisten vaarallisuudeksi. Kierous on katsojan silmässä, siksi viatonta kuvaa ei ole. Informaatioyhteiskunnassa ei ole mahdollista kontrolloida paikallisten totuuksien yhteenkolahtamista ja ylläpitää konsensusta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Nykytaiteen museo Kiasma
yhteiskuntakritiikki
nykytaide
moderni taide
museologia
tietoyhteiskunta
identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record