Fiscal competition in a transition economy

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11250
Title: Fiscal competition in a transition economy
Author: Solanko, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-01-26
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11250
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Työssä analysoidaan keskenään samanlaisten alueiden välistä kilpailua liikkuvasta pääomasta siirtymätalousmaassa. Työn pohjana on klassinen Keen-Marchand (1997) malli, johon lisään kaksi siitymätalouspiirrettä. Näistä ensimmäinen koskee talouden tuotantorakennetta. Mallissani oletan, että talous muodostuu kahdesta sektorista; uudesta ja vanhasta. Molemmat sektorit käyttävät tuotantopanoksenaan liikkuvaa pääomaa, mutta uudelleenjärjestelyn seurauksena uuden sektorin tuottavuus on korkeampi. Toinen oletus koskee päätöksentekijöiden tavoitefunktiota. Päätöksentekijät maksimoivat edustavan kuluttajan hyvinvoinnin sekä oman yksityisen hyötynsä painotettua keskiarvoa. Päätöksenteijöiden yksityinen hyöty riippuu positiivisesti vanhan sektorin tuotannosta. Työssäni analysoin alueiden välisen kilpailun vaikutusta sekä julkishyödykkeiden tarjonnan tasoon että sen sisältöön. Osoitan, että kilpailun vaikutukset kuluttajan hyvinvointiin riippuvat siitä, kuinka päätöksentekijän yksityinen hyöty muodostuu. Perustapauksessa päätöksentekijän tavoitefunktio muistuttaa Keen-Marchand (1997) mallia ja myös lopputulokset ovat samansuuntaiset. Kilpailullisessa tasapainossa julkishyödykkeitä tarjotaan liian vähän. Lisäksi julkishyödykkeiden tarjonnan rakenne on vääristynyt; alueet tarjoavat liian paljon infrastruktuuria ja liian vähän suoraan kuluttajille hyödyllisiä sosiaalisia julkishyödykkeitä. Alueiden yhteinen päätös nostaa pääoman veroastetta tai muuttaa julkishyödykkeiden tarjonnan rakennetta lisää aina kuluttajan hyvinvointia. Hyvinvoinnin lisäys on kuitenkin siirtymätalouspiirteiden vuoksi pienempi kuin Keen-Marchand (1997) mallissa. Vaihtoehtoinen tapa mallittaa päätöksentekijän yksityinen hyöty on olettaa, että hän omistaa vanhan sektorin tuotannon ja kerää tuotannosta syntyvät nettorentit itselleen. Tämä tavoitefunktion muoto muistuttaa Qian-Roland (1998) mallia. Tässä kehikossa ei ole enää itsestäänselvää, että alueiden välinen kilpailu johtaa tasapainoon, jossa julkishyödykkeitä tarjotaan liian vähän. Sillonkin kun näin käy, alueiden yhteinen päätös nostaa pääoman veroastetta tai muuttaa julkishyödykkeiden tarjonnan rakennetta voi laskea kuluttajan hyvinvointia. Osoitan, että vain silloin, kun talouden rakenne on hyvin lähellä tavallista yhden sektorin taloutta eli vanha sektori on lähes kokonaan hävinnyt, voidaan näillä yhteisesti sovituilla politiikkamuutoksilla nostaa kuluttajien hyvinvointia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: siirtymätalous
alueiden välinen kilpailu
verokilpailu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record