Tahraton maine? Kemiran maine talouslehdissä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Uoti, Johanna Katariina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:38:15Z
dc.date.available 2009-09-08T09:38:15Z
dc.date.issued 2000-09-06 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11256
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä osatekijöistä organisaation maine muodostuu ja millainen maine Kemira-konsernilla on talouslehdissä. Lisäksi tarkastellaan median roolia ja merkitystä maineen rakentumisessa. Maineen rakentumista ja sen eri osatekijöitä selvitetään aikaisemman tutkimuksen ja kirjallisuuden perusteella. Maineen rakentuminen alkaa organisaation identiteetistä eli siitä, millainen organisaatio todella on ja miten se toimii. Organisaation eri intressiryhmät muodostavat mielikuvia yrityksestä heidän omien kokemustensa ja tietojensa perusteella. Maine on näiden erilaisten mielikuvien summa eli kokonaisvaltainen arvio siitä, millainen organisaatio on. Keskeisimpiä lähteitä ovat Charles Fombrunin, Erkki Karvosen, Tuula-Riitta Markkasen, Michael Morleyn ja Mikko Lehtosen teokset. Tapaustutkimuksena on Kemira. Talouslehdet ovat Kemiralle tärkeä intressiryhmä, sillä esimerkiksi sijoittajat saavat suurimman osan Kemiraa koskevista tiedoistaan talouslehdistä. Talouslehdillä on siis merkittävä vaikutus Kemiran maineen rakentumiselle. Työssä selvitetään, millainen maine Kemira-konsernilla on talouslehdissä eli millaista mainetta talouslehdet Kemiraa käsitellessään uusintavat. Tutkimusaineistona on 141 Kemiraa käsittelevää lehtijuttua Taloussanomista, Kauppalehdestä, Kauppalehti Optiosta, Talouselämästä ja Helsingin Sanomien taloussivuilta 1.3.1999 - 31.3.2000 välisenä aikana. Aineiston analyysissa on käytetty Charles Fombrunin maineen jakoa kuuteen eri ulottuvuuteen: emotionaaliseen, visioiden ja johtamisen, tuotteiden ja palveluiden, taloudelliseen, työympäristön sekä sosiaalisen vastuun ulottuvuuteen. Eri ulottuvuuksia on lisäksi tarkasteltu metafora-analyysin valossa. Tutkimustulosten valossa Kemiran maine kohtalainen sen toimialaan nähden. Maineen eri ulottuvuuksien painotuksissa esiintyi kuitenkin eroja. Parhaimmillaan Kemiran maine on ympäristöön ja sosiaalisen vastuun kantoon liittyvissä lehtijutuissa. Tuotteet ja palvelut eivät ole kovin tunnettuja, mutta yleisesti ottaen niillä on melko hyvä maine. Visioihin ja johtamiseen sekä taloudelliseen ulottuvuuteen liittyvissä asioissa yhtiöllä olisi kaikkein eniten kehitettävää. Emotionaaliseen ja työympäristön ulottuvuuteen luokiteltavia juttuja oli aineistossa hyvin vähän. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Kemira - maine en
dc.subject yrityskuva - talouslehdet en
dc.subject identiteetti - mielikuvat - yritykset en
dc.title Tahraton maine? Kemiran maine talouslehdissä en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record