Familjen i de stora årskullarnas liv - omsorg och hjälp i familjerna bland generationen födda 1945-1950

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11259
Title: Familjen i de stora årskullarnas liv - omsorg och hjälp i familjerna bland generationen födda 1945-1950
Author: Gulin, Charlotta
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2004-06-24
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/11259
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Studien granskar familjens roll i de stora årskullarnas (födda 1945-1950) liv, hur värden omsätts till handlingar av omsorg och hjälp som ges åt utflyttade barn och deras familjer samt åt egna föräldrar. Syftet är också att granska huruvida de stora årskullarna på basen av gruppens inre koherens kan beskrivas som en generation. Det empiriska materialet består av en omfattande (N=2628) enkätundersökning som Statistikcentralen utförde 1998. Som metoder tillämpas variansanalys och multipla jämförelser med hjälp av vilka årskullarna jämförs med en äldre (födda 1935-1944) och en yngre åldersgrupp (födda 1951-1970). Förutom åldersgruppen beaktas könets, barnantalets, religiositetens och alkoholkonsumtionens inverkan på hjälpanet. Dessutom granskas inkomsternas inverkan på hjälpen som ges åt utflyttade barn medan relationen till föräldrarna antas inverka på hjälpen som åt dem. Utöver de statistiska metoderna stöder jag mig vid analysen på övrig forskning inom området. Resultaten visar att de stora årskullarna är en familjecentrerad grupp som hjälper och hyser omsorg för familjemedlemmar som inte bor i samma hushåll. Jämfört med den äldre gruppen är årskullarna inte lika familjeorienterade vilket i hög grad beror på att familjens roll förändrats med tiden. Könet har en avgörande inverkan på hjälpandet, oavsett egen ålder hjälper kvinnorna både utflyttade barn och föräldrar mera än männen. Även barnatalet och graden av närhet i relationen till föräldrarna är avgörande för hjälpandet. Beträffande generationsaspekten kan man konstatera att årskullarna är en synnerligen enhetlig grupp där ingen enstaka årskull avviker från signifikant från de övriga. Män och kvinnor skiljer sig i detta avseende inte från varandra liksom bland de två övriga åldersgrupperna. Åldersgruppen kan således sägas vara en homogen grupp och kan påstås utgöra en generation. De viktigaste källorna består av både inhemsk och utländsk forskning kring familjen, familjelivet och generationerna. Riitta Jallinoja har en central ställning som författare till många texter kring temat familj medan diskussionen kring generationerna centrerar kring Karl Mannheims essä The Problem of Generations.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: familj
familjeuppfattning
de stora årskullarna
generation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record