Itämeri yhteistyöalueena. Itämeren alueen yhteistyön ja turvallisuushaasteiden tarkastelu

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11260
Title: Itämeri yhteistyöalueena. Itämeren alueen yhteistyön ja turvallisuushaasteiden tarkastelu
Author: Lindgren, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-11-15
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11260
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena oli valtiokeskeinen yhteistyö Itämeren alueella. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja kuvata alueella tehtävä yhteistyötä sekä sen luonnetta; kartoittaa yhteistyömuodot (yhteistyöjärjestöt)sekä Itämeren alueen suurimmat turvallisuushaasteet. Tutkimuksessa haluttiin myös pohtia mahdollisen laajaan turvallisuuteen perustuvan yhteistyöregiimin syntymisen mahdollisuutta. Turvallisuuden lähtökohdaksi työssä otettiin Kööpenhaminan koulukunnan kehittelemä laajan turvallisuuden käsite. Tällöin turvallisuuteen katsotaan kuuluvan perinteisen, sotilaallis-poliittisen turvallisuuden lisäksi myös muita turvallisuussektoreita (esimerkiksi ympäristöturvallisuus, taloudellinen turvallisuus, yhteisöllinen turvallisuus ja poliittinen turvallisuus). Työn teoreettinen kirjallisuus muodostui Kööpenhaminan koulukunnan edustajien teksteistä sekä kansainvälisen politiikan tutkimuksen uusrealistisen, uusliberalistisen sekä osittain myös transantionalistisen koulukunnan keskeiseen tuotantoon. Yhteistyöjärjestöistä tarkastelun kohteeksi valittiin viisi: Euroopan unioni, Pohjois-Atlantin puolustusliitto, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, Euroopan neuvosto sekä Itämeren maiden neuvosto. Tutkimusmenetelmänä oli perehtyminen primaariaineistoon löyhän teksianalyysin keinoin. Sekundaarilähteitä pyrittiin käyttämään mahdollisimman laajasti. Tarkastelun tuloksena saatettiin todeta kaikkien turvallisuuden sektoreiden olevan jonkinasteisen yhteistyömuodon piirissä. Voimakkaimmin erityisesti Itämeren alueen uusia demokratioita näytti kiinnostavan Nato ja EU. Näiden maiden suhtautuminen Itämeren maiden neuvoston piirissä tehtävää yhteistyötä kohtaan oli laimeaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: turvallisuuspolitiikka
yhteistyö
Itämeren alue
alueellinen yhteistyö - kansainväliset järjestöt
alueellistuminen - kansainvälinen yhteistyö - turvallisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.53Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record